Työnohjaus pähkinänkuoressa

11.12.2011

Työnohjaus on käsitteenä vanha, mutta monille yritysmaailman edustajille vieras termi. Työnohjaus syntyi 1800-luvun lopulla palvelemaan erilaisissa auttamisammateissa toimivia ihmisiä työn kehittämiseksi ja tukemiseksi. Pitkään työnohjausta käytettiinkin kirkon, sosiaali- ja terveysalan sekä opetus- ja kasvatusalan työntekijöille. 1990-luvun alussa liike-elämässäkin herättiin huomaamaan työnohjauksen hyödyt.

Koulutetun työnohjaajan intohimona on oivalluttaa ihmisiä ratkaisemaan työelämän haasteellisia tilanteita, ja löytämään voimavaroja jaksamiseen ja kehittymiseen. Työnohjaus hyödyntää työryhmää tai yksilöä parhaiten, kun se etenee hitaaseen pohdiskelevaan tahtiin.

Vaikka suosituksena onkin, että työnohjausta jatketaan jopa useiden vuosien ajan, saadaan erinomaisia tuloksia jo 5-10 kerran työnohjaustapaamisista. Ohjattavat useimmiten kokevat, että työnohjauksessa heitä kuunnellaan ja että heidän asiansa ovat tärkeitä. Ohjauskertojen välillä niissä käsitellyt asiat useimmiten muokkautuvat ja jalostuvat keskustelunaiheiksi seuraavaan ohjaukseen.

Ohjattavat odottavat ohjauskertoja uteliaana. Harvoin kiireisessä työtahdissa on tilaisuutta pysähtyä reflektoimaan omaa työtään syvällisesti. Työnohjauksessa tähän on mahdollisuus. Ohjaustilanteessa vallitsee aina luottamuksellinen ja rauhallinen ilmapiiri. Asioista keskustellaan avoimesti ja toisia arvostaen.

Mitä organisaatio sitten hyötyy työnohjauksen käyttämisestä? Työnohjaaja pyydetään usein paikalle, kun tarvitaan kättä pidempää seuraavanlaisissa tilanteissa:

  • Esimiesroolin tai asiantuntija-/työntekijäroolin selkiyttäminen
  • Työyhteisön toimivuuden parantaminen ja vuorovaikutussuhteiden edistäminen
  • Ammatti-identiteetin selkiyttäminen
  • Toisten työn arvostuksen lisääminen ja yhteishengen parantaminen
  • Työhön liittyvien ongelmien käsittelyvalmiuden kehittäminen
  • Työn sisällön jatkuva reflektointi ja kehittäminen
  • Työn mielekkyyden lisääminen
  • Ammattitaidon ja työmenetelmien hallinnan lisääminen
  • Toimintavireyden ja työviihtyvyyden parantaminen ja ylläpitäminen

Parhaimmillaan työnohjaaja kulkee tiimin tai yksilön rinnalla jo ennen haasteellisen tilanteen syntyä. Kun ajoissa pysähdytään miettimään mikä työssä on totta tässä ja nyt, säilyy tuntuma perustyöhön realistisena. Työnohjauksessa osoitetaan työntekijöille erityinen aika ja paikka työn tutkimiseen, arviointiin ja kehittämiseen.

Työnohjauksen valjastaminen organisaation käyttöön kertoo ihmisille, että heidän työnsä on tärkeää. Työnohjaajana suhtaudun valmennettavan tilanteeseen rohkean innostuneesti ja positiivisen uteliaasti.

Tuija Aro

Olen loputtoman kiinnostunut meistä ihmisistä, siitä mitkä tarpeet ohjaavat kykyämme johtaa itseämme ja miten esimiehenä ja johtajana ymmärrämme uuden aikakauden vaatimusten vaikutuksen ihmisiin.

Jukka Kotkanen

Havaintojani maailmasta ympärillämme. Yllykkeitä ajatella ja toimia uusilla tavoilla.

Raymond Edelmann

Satu Pitkämäki

Täyttä asiaa ja näkökulmia ammatissa ja ihmisenä kehittymiseen.

LUE MYÖS TÄMÄ BLOGI

Johdon ja esimiesten taidot ovat kriittinen tekijä muutoksen onnistumiselle.

LUE LISÄÄ

Simple Share Buttons
Simple Share Buttons