Loading...
Johtajuus2019-12-05T18:39:58+02:00

JOHTAJUUS-VALMENNUSTEN KOKONAISUUDET

ONNISTUNUT ESIMIES

Paremmaksi esimieheksi yhden päivän valmennuksella tai jatkuvan kehittymisen ohjelmalla.

Tutustu

TIIMIN JOHTAMINEN

Ryhmädynamiikka ja motivaatio ovat onnistuneen tiimin kulmakiviä, myös monimuotoisessa työyhteisössä.

Tutustu

JOHTAJUUSTAIDOT

Johtajana kehittyminen edellyttää tietoisia ja ammatillisia taitoja muutosjohtamisesta, haasteellisista tilanteista ja päätöksentekokykyä.

Tutustu

ESIMIESVIESTINTÄ

Esimies varmistaa vuorovaikutustaidoilla strategian ja arvojen jalkauttamisen sekä osaa kommunikoida eri tavoin eri tilanteissa.

Tutustu

JOHTORYHMÄ

Toimiva vuorovaikutteinen johtoryhmä kehittyy, kehittää ja kirkastaa strategian.

Tutustu

Johtajana ja esimiehenä kunnioitat ihmisten erilaisuutta

Johtajuus- ja esimiestyövalmennuksissa yhdistyy valmentava johtajuus, muutosjohtaminen, esimiestyö, itsensä johtaminen, osaamisen ja suorituksen johtaminen sekä haasteellisten vuorovaikutustilanteiden johtaminen tarpeidesi mukaan.

Johtajana ja esimiehenä kunnioitat ihmisten erilaisuutta ja saat alaisesi toimimaan omista vahvuuksistaan käsin koko yrityksen kannattavuutta edistäen. Tällaiseksi ammattitaitoiseksi ja itsestään tietoiseksi johtajaksi ja esimieheksi me haluamme sinut valmentaa.

Käyttämämme työkalut

 • Johtajuusarvio 360

 • Completo disc

 • Reasoning-analyysi

 • Enneagrammi

 • Henkilökohtainen coaching

 • Fasilitointi

“Tietoisuuttaan kasvattavat johtajat menestyvät paremmin.”
Satu Pitkämäki

Onnistunut esimies hallitsee valmentavan otteen sekä itsensä johtamisen

Vastaukset tulevat ihmisiltä, sinä kehität heitä valmentaen. Ohjaat ryhmää erilaisten muutosten tai toimintatapojen jalkauttamiseksi konkreettisten oivallusten, motivoinnin, asioiden sisäistämisen ja sitoutumisen kautta.

Kehitä osaamistasi johtaa erityylisiä ihmisiä käytännön työelämässä. Opi hyödyntämään omia ja muiden erityylisten vahvuuksia. Esimies taitaa vuorovaikutuskeinot ja osaa antaa palautetta. Esimiestyö on jatkuvaa dialogia, itseasiassa kaikki johtaminen tapahtuu vuorovaikutuksessa.

Päivittäinen arkijohtaminen ja alaisten kehittäminen edellyttää hyvää itsetuntemusta. Jotta voit johtaa muita, sinun pitää ensin johtaa itseäsi.

Pähkinänkuoressa

 • Osaat johtaa erityylisiä ihmisiä

 • Opit valmentavaa johtamistapaa

 • Osaat antaa rakentavaa palautetta

 • Delegoit viisaasti

 • Priorisoit itselle ja muille

Motivoitunut tiimi tuottaa onnistumisia

Oletko huomannut, että osa tiimeistä menestyy loistavasti tavoitteensa saavuttaen ja osa nysvää, eikä pysty tehokkaaseen yhteistyöhön.

Viimeisimpien johtajuustutkimusten mukaan positiivinen toimintatapa tiimissä lisää konkreettisten tavoitteiden saavuttamista. Näiden lisäksi sekä tiimin sisäinen että kommunikointi ulospäin ovat krittisiä tekijöitä tiimin onnistumisen kannalta.

Tiimiä kehittämällä ja ryhmädynamiikkaa ohjaamalla esimies saa monimuotoisen tiimin motivoitumaan ja onnistumaan.

Pähkinänkuoressa

 • Opit kehittämään tiimiäsi

 • Tehokas ryhmädynamiikka

 • Tiimin motivoiminen

 • Hyvä yhteistyö

 • Systematisoitu tiiminsuorituskyky

Tietoinen johtaja kantaa harteillaan vähemmän mutta saa aikaan enemmän

Johdatko jatkuvaa muutosta ja haasteita? Muuttuuko strategia ja suunta? Johtajan työ laajenee ja vastuu kasvaa, mutta odotukset pysyvät samoina.

Kehitä tietoisia johtajuustaitojasi, jotta voit johtaa ihmisiä ja asioita kohti vahvaa ja tavoitteellista toimintatapaa ja lopputulemaa. Tempaa ihmiset mukaasi myönteisinä ja muutosvalmiina, eteenpäin meneväksi voimaksi. Siten myös strategian, päätöksenteon ja suoritusten johtaminen helpottuu.

Meiltä saat käytännön työkaluja ratkaisukeskeiseen tapaan purkaa hankalia tilanteita ja syvennät osaamistasi, vuorovaikutustaitojasi ja kommunikaatiotasi ihmisten johtamistilanteissa.

Pähkinänkuoressa

 • Suorituksen johtaminen

 • Erilaisten ihmisten johtaminen

 • Uuden jalkauttaminen

 • Hankalat johtamistilanteet

 • Alisuoriutumiseen puuttuminen

Tehokas esimiesviestintä perustuu vuorovaikutustaitoihin

Kommunikaatio- ja vuorovaikutustaidot ovat esimiehen työkalupakissa avainasemassa. Esimies on organisaation viestijänä avainasemassa, jossa jalkauttaa strategian, tekee arvot näkyviksi ja saa ihmiset toimimaan tavoitteiden suuntaan motivoituneena ja tulosta tuottaen.

Esimiesviestintä on vaikuttamista, ohjaamista, priorisoimista, delegoimista, ennakoimista ja lopuksi myös seurantaa. Esimiesviestinnän vahvat vuorovaikutustaidot rakentuvat erilaisuuden ymmärtämiseen ja erilaisuuden kautta johtamiseen.

Sähköpostilla voi manageerata ja tiedottaa, mutta ei johtaa!

Miten viestit onnistuneesti? Mitä kanavia milloinkin käytät? Erilaisten kommunikointikanavien hyödyntäminen oikeaan aikaan ja oikealla tavalla kuuluu onnistuvan esimiehen taitoihin. Miten kommunikoida erikoistilanteissa, kuten vahvassa muutoksessa, jolloin tarvitaan huomattava määrä suoraa kasvokkain kommunikointia. Mihin riittää tiedotus sähköpostilla?

Onnistunut esimiesviestintä tekee johtamisesta tekokasta ja tavoitteellista

Hyvän esimiesviestinnän tavoitteita ovat:

 • Tehdä viestinnästäsi konkreettista, selkeää ja ymmärrettävää
 • Löytää käytännön keinot viedä oman organisaation strategia ja tavoitteet käytännön tekemisiksi’
 • Oppia ymmärtämään ihmisten erilaisuutta ja rakentaa esimiesviestintä sitä hyödyntäen
 • Tunnistaa viestinnän sudenkuopat
 • Oppia onnistumaan vaikeissa esimiehen kommunikointitilanteissa
 • Antaa konkreettisia ja käytännönläheisiä työkaluja eri kanavien onnistumiseen viestintään
 • Vahvistaa esimies- ja johtamisen taitojasi

Pähkinänkuoressa

 • Suorituksia ohjataan kommunikoimalla
 • Viesti tehokkaasti ja tuloksellisesti
 • Kommunikoi motivoivasti

 • Delegoi 8 eri tavalla

 • Hoida hankalat johtamistilanteet

Johtoryhmätyöskentelystä yrityksen tavoitteen kirkastaja

Johtoryhmällä pitää olla strategia kirkkaasti tavoitteiksi ja toiminpidesuunnitelmiksi pilkottuna ennen kuin se kykenee toimimaan ja johtamaan yritystä. Tätä varten vuorovaikutustyöskentelyn tulee olla saumatonta, jolloin myös johtoryhmän kehittäminen systemaattisesti on mahdollista.

Johtaminen on strategisesti suunniteltua ja johtamisjärjestelmä kokonaisuudessaan palvelee yritystä ja sen tarkoitusta ja tavoitteita. Johtoryhmä näyttää suunnan toimivuudellaan, suunnitelmallisuudellaan ja esimerkillään.

Johtoryhmätyöskentelyä kehittäessämme rakennamme johtoryhmällenne hyvän työskentelyn mallin ja kehitämme taitojanne viisaaseen vuorovaikutukseen. Opimme kuinka tavoitteellisesta keskustelusta tehdään työkalu ennakoivaan ja taitavaan päätöksentekoon.

Pähkinänkuoressa

 • Johtoryhmän visio ja missio

 • Strategian jalkauttamisen keinot

 • Kehittynyt keskustelutapa

 • Johtoryhmätyöskentelyn vuosikello

 • Palaverit ja agendat

Kuinka voimme auttaa johtamisessa - kysy meiltä!

Valmentaja, jolla on johtamiseen ja johtajuuteen syvällinen asiantuntemus, ottaa sinuun pian yhteyttä. Kysyminen ei sido sinua mihinkään.

KYSY MEILTÄ

Simple Share Buttons
Simple Share Buttons