Tietosuojaseloste2018-05-24T10:52:39+00:00

Tietosuojaseloste

1. Tietosuojarekisterin pitäjä

Completo Consulting Oy
Tähdenlennonkuja 1
02240 Espoo

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Satu Pitkämäki
CEO
+358 40 511 9135

3. Rekisterin nimi

Completo Consulting Oy:n asiakkaiden henkilötiedot.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on henkilöstön ja organisaatioiden kehittäminen, asiakastietojen ylläpitäminen ja palveluista tiedottaminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • nimi, yritys, sähköpostiosoite
  • asiakkaan antamat muut tiedot
  • vastaajien antamat vastaukset.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri muodostuu toimeksiantojen yhteydessä asiakkaan itse antamiin tietoihin. Ennen tietojen antamista henkilöiltä pyydetään suostumus tietojen käsittelyyn.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Completo Consulting Oy ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietojen luovutus tehdään vain viranomaisille virallisen tietosuojalain mukaisen pyynnön myötä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietojen käsittelyyn ovat oikeutettuja vain ne henkilöt, jotka ovat saaneet asiakkaalta toimeksiannon tietojen käsittelyyn. Rekisteritietoja säilytetään alan yleisten käytäntöjen mukaan suojatuissa palvelintiloissa. Käyttäjäkohtaisissa pilvipalveluissa kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti toimeksiantajan yhteyshenkilölle.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain ja tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Tällainen kielto voidaan milloin tahansa antaa toimeksiantajan yhteyshenkilölle.

Rekisteröidyllä on myös EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiset seuraavat oikeudet:

  • oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  • oikeus tietojen oikaisemiseen
  • oikeus tietojen poistamiseen
  • oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • vastustamisoikeus
  • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti Rekisterinpitäjän toimistolle.

Simple Share Buttons
Simple Share Buttons