Ekokem

– Kerrankin koulutus, josta oli oikeasti hyötyä, Jan Österbacka sanoo. Hän osallistui 15 kollegansa kanssa vuoden kestävään valmennukseen, jonka tavoitteena oli kaupallisen ja taloudellisen hallinnan syventäminen sekä vuorovaikutustaitojen haltuunotto eri verkostoissa.

– Kalle Tarpilan valmennus poikkesi merkittävästi aiemmista koulutuksista. Nyt ei ollut kalvosulkeisia vaan konkretiaa. Jokainen ryhmämme jäsen teki esimerkiksi oman liiketoimintasuunnitelman. Opimme markkinoinnista ja muiden ihmisten kanssa toimimisesta asioita, joista on merkittävää hyötyä työssämme.

Itsearvointi herätti

Jan Österbacka nostaa esiin vuorovaikutustaitojen merkityksen. Oma bisnes on osattava myydä niin talon sisällä kuin ulkopuolella.

– Ryhmämme jäsenet tekivät perusteellisen itsearvoinnin. Se auttoi ymmärtämään, miten kannattaa tai ei kannata toimia erilaisten ihmisten ja jopa eri sidosryhmien kanssa. Huomasimme, että omien toimintatapojen arviointi ja kehittäminen on oleellista työssämme onnistumisessa.

Valmentajalla mahtiasenne

Valmentajan intensiivinen asenne ja halu saada tuloksia teki vaikutuksen. Homma ei mennyt missään vaiheessa haukotteluksi.

– Kalle teki paljon töitä ryhmämme tarpeiden ymmärtämiseksi. Hän analysoi meitä tarkasti ja kykeni viemään valmennuksen juuri meitä hyödyttäviin aihealueisiin. Valmennus ei ollut ylätason höpinää, jossa kouluttaja on täynnä itseään.

Näytönpaikka ”Slushissa”

Konkretian huipentuma oli firman sisäinen Slush-tapahtuma. Koulutuksessa mukana olleet pääsivät markkinoimaan liiketoimintasuunnitelmaansa.

– Paikalla oli väkeä koko organisaation eri sektoreilta, haalarimiehistä johtajiin. Siinä sai miettiä markkinointia monelta eri kantilta. Ihmissuhdetaidot tulivat tarpeeseen.

Kollegalle tukea

Valmennuksesta tarttui mukaan monia toimintamalleja, jotka auttavat päivittäisissä työtehtävissä. Raportoinnin säännöllisyys, liiketoimintamallien jatkuva hiominen ja muiden työn ymmärtäminen ovat tärkeimpiä.

– Ennen valmennusta emme tienneet kunnolla, mitä työkaverin työhön kuuluu. Nyt on paljon hel-pompi tukea kollegaa ja tarjota hänelle uusia ratkaisumalleja.

Jan Österbacka: Mitä opin?

  • liiketoimintasuunnitelman tekeminen, hallinta ja hyödyntäminen
  • markkinointi kansainvälisessä organisaatiossa ja eri verkostoissa
  • kollegoiden liiketoiminnan ymmärtäminen ja sen hyödyntäminen omassa työssä
  • tuloksellinen vuorovaikutus toisten ihmisten kanssa, palautteen antaminen, sparraus

CASE: Wärtsilä

Valmennuksen tavoitteena oli paitsi tuoda tietoa myös tehdä se kiinnostavalla tavalla hukkumatta informaatiotulvaan.

LUE LISÄÄ

Simple Share Buttons
Simple Share Buttons