Loading...
Tiimi ja valmentajaverkostomme2020-10-01T10:44:11+03:00

Tietoisesti paremmaksi

– on perustavanlaatuinen Completolainen ajattelutapa. Jokaisessa kohtaamisessa, valmennuksessa asiakkaittemme kanssa kehitämme osallistujia tietoisesti paremmiksi!

  • Completo Consulting Oy on tulokselliseen ja käytännönläheiseen valmentamiseen, osaamisen kehittämiseen ja coachingiin erikoistunut yritys, joka on perustettu 2004. Työskentelemme johtamisen ja esimiestyön, myynnin ja asiakaspalvelun sekä työyhteisöjen kehittämisen alueilla. Kaiken toimintamme tavoitteena on vahvistaa asiakasyrityksemme menestystä. Valmennamme ihmisiä onnistumaan ja yrityksiä menestymään!
  • Valmennamme sujuvasti suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi.

Tapamme työskennellä:

  • Jokainen kehityshanke ja yhteistyöprosessi ovat ainutlaatuisia. Valmentaja perehtyy organisaation strategiaan, tavoitteisiin, toimintaympäristöön ja hankkii riittävän syvällisen ymmärryksen ja kokonaiskuvan organisaation ja henkilöstön vahvuuksista ja haasteista. Näin varmistetaan, että itse valmennusprojektissa työskennellään mahdollisimman konkreettisella ja käytännönläheisellä tasolla ja että käytettävät esimerkit ovat suoraan linkitettävissä organisaatioon ja koulutettavien arjen tilanteisiin.
  • Valmennamme osallistavin menetelmin ja oivalluttavalla tavalla. Jokainen valmentajamme on valmentajana pitkälle kehittynyt, kokenut ja osaava.
  • Sitoudumme pitkäjänteiseen yhteistyöhön ja tuloksiin. Sovimme jokaiselle yhteistyöprosessille selkeät strategiasta johdetut tavoitteet ja mittarit, joilla valmennusten vaikuttavuutta ja tavoitteiden toteutumista seurataan.

Valmentajat ja coachit:

  • Completon kaikilla valmentajilla on vankka ja syvällinen käytännön kokemus ja osaaminen kouluttamisesta, pedagogiikasta ja aikuisen oppimisen sekä muutosprosessien läpiviennistä. Tämä yhdistettynä monipuoliseen ja kattavaan liiketoiminnan kehittämisen osaamiseen varmistaa, että valmennusten sisältö ja työkalut ovat ratkaisukeskeisiä, käytännönläheisiä ja näin siis heti arkeen vietävissä.
  • Completolaiset ovat pitkänlinjan ammattilaisia, inhimillisiä mutkattomia ihmisiä. Heitämme rohkeasti, jämäkästi ja empaattisesti persoonamme peliin. Ja se, jos mikä innostaa ja rohkaisee ihmisiä mm. ymmärtämään paremmin työnsä merkityksen sekä analysoimaan omaa toimintaansa niin yksilö- kuin työryhmätasoilla. Olemme ylpeitä synnyttäessämme koulutuksissa uudenlaista, kestävää motivaatiota.

Tuija Aro

Tarjoan sinulle uusia näkökulmia sekä ajattelemisen aiheita ja yllykkeitä toimia toisin. Muuttaaksesi suuntaa tai ajattelua on kokeiltava jotain muuta.

Jukka Kotkanen

Jukka on valpas havainnoija ja tuttujen toimintatapojen kyseenalaistaja. Hän kuuntelee aktiivisesti ja kuulee myös sen mitä ei ääneen sanota.

Raymond Edelmann

Raymond auttaa valmentajiamme siinä, että he onnistuvat työssään sinun kanssasi.

Satu Pitkämäki

Satu on ihmisenä vilpittömän intohimoinen ja varsin käytännönläheinen. Vain konkreettisilla arkeen sovellettavilla teoilla ja osaamisella arjessa on merkitystä.

Mitä lupaamme?

Työskentelemme ja valmennamme aina konkreettisesti oivalluttaen ihmisiä. Tietoisesti paremmaksi -merkitsee meille sitä, että ihmisten ammatillinen ja henkinen kasvu kulkevat käsi kädessä.

Tietoisena omasta itsestään ja työympäristöstään, ihmisten henkilökohtainen kehittyminen ja kasvu tuottavat aina liiketoiminnallista tulosta. Tämä on meidän lupauksemme sinulle!

VALMENTAJAVERKOSTOMME

Valmentajaverkostosta aina oikea osaaja

Verkostossamme on ammattivalmentajia, joilla on spesifiä liiketoimintaosaamista ja vahva osaaminen Completon osallistaviin valmennustapoihin sekä virtuaalisin että lähivalmennusmenetelmin. Verkostovalmentajillamme on erilaisia taustoja ja substanssiosaamista eri aloilta, joten verkostostamme löytyy aina sopiva osaaja kaikkiin kehittämis-, valmennus- ja coachingtarpeisiinne.

Ota yhteyttä
Simple Share Buttons
Simple Share Buttons