Extended DISC® on tietoisuuden kasvun työkalu

Extended DISC® on yksilön käyttäytymistä mittaava työkalu, jota sovelletaan niin kehittämisessä, valmennuksissa, kuin rekrytoinnissa. Se auttaa lisäämään itsereflektiokykyä, itsetuntemusta ja muiden ymmärtämistä. Extended DISC® -teoria perustuu yhdysvaltalaisen käyttäytymistutkija Willian Moulton Marstonin malliin, joka osin pohjaa Carl Jungin työhön.

Tunnistamalla omat Extended DISC® -tyylit ymmärrämme, mitkä ovat spontaanit reaktiomme eri tilanteisiin ja miten muut kokevat käyttäytymisemme. Kun tulemme tietoiseksi omista käyttäytymistyyleistämme, oivallamme miten toimimme paineen alla sekä kuinka selviytyä vaikeista paikoista onnistuneesti. Niin johtamistilanteissa kuin yhteistyötilanteissakin se mahdollistaa tietoisen itselleen sopivan käyttäytymisen hienosäädön. Käyttäytyminen toimii tällöin työkaluna, jolloin ei joudu käyttäytymistyylinsä vietäväksi.

Hyödyt pähkinänkuoressa

 • Lisää onnistumisia arjessa
 • Sujuvaa ja riidatonta kommunikaatiota kaikkien kanssa
 • Tehokkuutta myyntityöhön, asiakaspalveluun, esihenkilötyöhön, kaikenlaiseen yhteistyöhön jne.
 • Avaimet oman työtyylin kehittämiseen
 • Parempia rekrytointipäätöksiä
 • Mielenrauhaa työssä ja työn ulkopuolella

DISC:n soveltaminen työelämässä

DISC:n avulla saadaan käytännöllistä tietoa luontaisista vahvuuksista, kehittymisalueista, motivaattoreista ja demotivaattoreista. Sen avulla jokainen pääsee kehittämään itse omaa tehokasta työtyyliään. Sen tuoman ymmärryksen avulla lisääntyy tietoisuus sekä taito havaita ja ymmärtää itseä ja muita.

Completon asiakkaat ovat hyötyneet DISC:stä muun muassa:

 • johtamisessa ja esihenkilötyössä
 • tiimityön ja yhteistyön tehostamisessa
 • kouluttaessa, coachatessa ja valmentaessa
 • kasvattaessaan myyntiä ja tehostaessaan ostoa
 • parantaakseen asiakaspalvelua
 • osuvassa rekrytoinnissa.
Ota yhteyttä

“Extended DISC® tukee henkilökohtaista onnistumista, auttaa ymmärtämään itseä ja muita kaikentyylisissä työtilanteissa sekä tuo rakennetta rekrytointiin.”

Extended DISC®:n perusteet

Ihmisten persoonallisuudesta, luonteesta ja käyttäytymistyyleistä puhuttaessa on tärkeää huomata että kaikki kolme ovat eri asioita. Käyttämämme työkalu Extended DISC® keskittyy käyttäytymistyyleihin, joita se valottaa vahvan ja selkeän rakenteen avulla. Se on ainutlaatuinen tapa hyödyntää käyttäytymistieteen teoriat tämän päivän työelämän tarpeisiin. Sen avulla saadaan oikeaa tietoa henkilöstön ja organisaatioiden kehittämiseksi.

Extended DISC® ei lokeroi turhaan eikä staattisesti, vaan tunnistaa henkilölle luontaisen käyttäytymisen moniulotteisuuden sekä henkilön tunteman käyttäytymisen sopeuttamistarpeen ja visualisoi ne helposti ymmärrettäviksi. Se ei kerro henkilön paremmuudesta, vaan luontaisista toimintamalleista ja käyttäytymistavoista, joiden mukauttaminen on aina mahdollista. Kaikki tämä tieto on erittäin hyödyllistä myös henkilölle itselleen.

Valmentaja, HR-ammattilainen tai esihenkilö,
Sertifioidu Extended DISC® -osaajaksi

Sertifioimme käyttämään Extended DISC® -työkalua sekä tulkitsemaan sen avulla luotavia monipuolisia ja räätälöitäviä yksilö-, pari-, ja tiimiraportteja, jotka puretaan aina huolellisesti vastaanottajien kanssa hyötyjen maksimoimiseksi.

Sertifiointimme tuo merkittävän lisäarvon valmennuksiin, organisaatioiden kehittämiseen, sekä rekrytointiin. Kouluttajat, valmentajat, coachit, fasilitaattorit, konsultit, johtajat, esihenkilöt ja HR-ammattilaiset hyötyvät siitä myös oman ammattitaitonsa kehittämisessä sekä hyödyntäessään sitä asiakkaittensa kanssa.

Extended DISC® -sertifiointi voidaan myös räätälöidä ryhmälle organisaationne tarpeisiin tarjoten juuri sen osaamisen, jota teillä halutaan hyödyntää. Kattavat oheismateriaalit ovat käytettävissäsi vapaasti sertifioiduttuasi. Ne tukevat sinua jatko-opinnoissasi ja antiin voit palata aina kohdatessasi uusia tilanteita, joihin soveltaa Extended DISC® -tietämystäsi. Sertifioinnin jälkeen saat tarvitsemasi tuen työkalun käyttöönottoon.

Haluatko olla kansainvälisesti sertifioitu Extended DISC® -osaaja?

Haluatko lisätä DISC-osaamisen omaan työkalupakkiisi? Haluatko olla osa kansainvälistä Extended DISC® -verkostoa, joka toimii globaalisti ja yli 70 kielellä? Ota yhteyttä tai osallistu avoimeen DISC-sertifiointiin.

Sertifioinnin hyödyt pähkinänkuoressa

 • Opit soveltamaan Extended DISC®:iä itsesi ja muiden kehittämisessä
 • Käytännönläheinen viitekehys ohjaa kehittämistä erilaisten ihmisten vahvuuksista käsin
 • DISC-osaaminen integroituu luontaiseksi osaksi omaa työtä
 • DISC-viitekehys toimii mm. johtamisen, myynnin, asiakaspalvelun ja rekrytoinnin kehittämisessä
 • Erinomainen työkalu Team Buildingiin
 • Saat käyttöösi maailman edistyneimmät, räätälöitävät Extended DISC® -raportit
 • Valmentajalle monikäyttöinen ja mukautettava työkalu, jota voi käyttää itse sekä opettaa asiakkailleen
Osallistu avoimeen DISC-sertifiointiin

KYSY MEILTÄ

Kysy lisää Extended DISC®:stä tai yleisemmin kehitystarpeistanne. Vastaamme mielellämme.