Realized Negotiation logo

LÄHI- JA ETÄVALMENNUKSET

1. WINWIN NEUVOTTELUTAITO®

Neuvotteluvalmennuksesta modernit neuvottelutaidot ja neuvottelutaktiikat onnistua vaikeissakin neuvotteluissa saaden toiset puolellesi kestävää luottamusta rakentaen.

Tutustu

2. HANKALAT NEUVOTTELUTILANTEET

Valmennuksesta saat heti mukaasi työkaluja sekä henkilökohtaisia ohjeita tavoitteitteisi saavuttamiseen hankalissa neuvottelutilanteissa.

Tutustu

3. PRESENTOI JA ESIINNY VAKUUTTAVASTI

Opit rakentamaan ja vetämään vuorovaikutteisen, mielenkiintoisen, vakuuttavan ja vaikuttavan presentaation, jolla saavutat esiintymisesi tavoitteet.

Tutustu

Neuvotteluvalmennusten hyödyt ja neuvottelutaitojen kehittäminen

Neuvottelutaito on strategisesti tärkeä, monissa yhteyksissä tarvittava käytännön taito, johon valmentautuminen kannattaa. Neuvottelutilanne on aina elävä ja uusi vuorovaikutustilanne, jossa haluamaasi lopputulokseen pääseminen vaatii huolellista valmistautumista, sekä sopeutuvaa ja aktiivista vuorovaikutusta ja argumentointia.

Realized®-neuvottelutaitovalmennuksissa opitaan suunnittelemaan ja läpiviemään neuvotteluja kysymyksin, herkkyydellä ja taktisesti harkituin sanakääntein niin, että tavoitteissa onnistutaan. Järjestelmällisesti vastapuolen hyötyihin keskittymällä rakennetaan pala palalta hyvä lopputulema sekä saavutetaan hyvä luottamus.

Realized®-neuvottelukoulutuksissa opitaan ymmärtämään vaikutusvallan tasapainoa ja keinoja ylläpitää vastapuolen hallinnan tunnetta, joilla saavutetaan tavallista sitouttavampia päätöksiä.

Realized®-neuvotteluvalmennuksista saaduilla taidoilla päästään kummallekin osapuolelle hyväksyttävään lopputulokseen, vaikka osapuolten alkuperäiset tavoitteet olisivat hyvinkin erilaiset. Pattitilanteita syntyy yleensä vain, jos tilannetaju pettää tai jos neuvottelutaidot eivät ole tarpeeksi vahvat. Koska kukaan ei ole täydellinen joskus näin kuitenkin käy, joten Realized®-neuvotteluvalmennuksissamme käymme läpi myös testattuja ratkaisukeinoja pattitilanteen selvittämiseen.

Realized®-neuvotteluvalmennuksissa käyttämämme työkalut

 • Completo DISC Neuvottelijan Profiili

 • Myyntikompetenssien Arviointi® (Kehittäminen)

 • Myynti 18® Profiili

 • Neuvottelutaitojen coaching

Aikataulutetut avoimet valmennukset

Avoimet valmennukset listalla

“Löydät Realized®-valmennuksistamme sinulle luontaiset vaikuttavuuden keinot ja WINWIN mindsetin, joilla saavutat tavoitteesi vaikeissakin paikoissa.”

1. WINWIN Neuvottelutaito®

WINWIN Neuvottelutaito® on Completon moderni valmennusmenetelmä, jolla on valmennettu tuhansia neuvottelijoita Suomessa ja kansainvälisesti. Neuvotteluvalmennus kattaa niin neuvottelun psykologisen osaamisen kuin systemaattisen neuvottelun läpiviennin prosessin.

WINWIN Neuvottelutaidolla® johdat neuvottelun prosessia järjestelmällisesti suunnitteluvaiheesta lähtien kohti omien tavoitteiden saavuttamista niin, että myös vastapuoli kokee voittavansa.

Neuvottelutaidon valmennuksessa opettelemme vaikuttamaan mielipiteisiin ja mielikuviin. Opit neuvottelutekniikoita ja ongelmanratkaisua. WINWIN Neuvottelutaidolla® saat vastapuolen puolellesi ja luot positiivisen yhteisen päätöksen. Luottamus välillänne kasvaa ja pitkäjänteistyy.

Neuvottelukoulutuksessa saat henkilökohtaisen Completo DISC WINWIN Neuvottelutaidon® Profiilin, joka kuvaa toimintatapaasi ja kompetenssejasi neuvottelijana sekä selkiyttää vahvuutesi ja kehittämiskohteesi. Profiilissa on yksilöllisiä ohjeita kuinka päästä WINWIN tulokseen eri tyylisten ihmisten kanssa. Profiili on räätälöity, kansainvälisesti validoitu DISC-malliin perustuva analyysi.

Opit myös monipuolisesti neuvottelutaktiikoita, joilla käännetään neuvottelun fokusta aina niin hankalasta hinnan vääntämisestä kohti sopimuksen ja asiakassuhteen kokonaisuutta.

Neuvottelutaitojen valmennus on hyvin käytännönläheinen. Kukin valmennettava pääsee harjoittelemaan omia neuvottelutilanteitaan ja saa runsaasti henkilökohtaisia parannusehdotuksia ja työkaluja neuvotteluiden onnistuneeseen läpivientiin.

Osallistu avoimeen valmennukseen aiheesta, katso kalenteri tästä.

Neuvotteluvalmennuksen sisältöä

 • Neuvottelun tavoitteellinen johtaminen kohti WINWIN-tulosta
 • Neuvottelustrategia, suunnitteleminen ja tavoitteidenasetanta
 • Neuvottelutaktiset keinot neuvottelun ohjaamiseen
 • Neuvottelutekniset keinot
 • Rakentavan ja asioihin keskittyvän neuvotteluilmapiirin luominen
 • Perusteleminen ja argumentointi hankalissa neuvotteluissa vastapuolen hyötyjen kautta
 • Neuvottelupelit ja niistä ulos luoviminen
 • Completo DISC WINWIN Neuvottelutaidon® Profiili
 • Pattitilanteiden ja puolustelu-/perustelukierteen välttäminen

Hyödyt pähkinänkuoressa

 • Neuvotteluista bisnessuhdetta rakentavia, keskustelevia sekä luottamusta lisääviä

 • Opit modernit neuvottelutekniikat, joiden avulla selätät epävarmuuden
 • Konkreettisia vinkkejä oman neuvottelutyylisi vahvistamiseen

 • Ymmärrät eri tyylisten neuvottelutaktiikoita ja tavoitteita

 • Vuorovaikutustaitosi sekä vaikutusvaltasi vahvistuvat

 • Vältät pattitilanteet

Ota yhteyttä

Katso Completon webinaari aiheesta. Klikkaa vaan linkkiä ja seuraa sivun alalaidassa olevia ohjeita.

WINWIN neuvottelutaito logo

2. Hankalat neuvottelutilanteet

Neuvottelutaitojen valmennuksessa keskitymme hankaliin neuvottelutilanteisiin valmistautumiseen ja hankalissa neuvotteluissa toimimiseen. Mukaasi saat heti työssäsi sovellettavia työkaluja ja keinoja tavoitteitteisi saavuttamiseen hankalissa neuvottelutilanteissa.

Hankalia tilanteita syntyy yleensä joko eri osapuolten toisistaan kaukana olevista tavoitteista tai henkilökemioiden epäsopivuudesta. Neuvottelukoulutuksessa opimme ratkaisukeinot kumpiinkin tilanteisiin. Ratkaisun elinehtona on valmistautuminen:

 • neuvottelun lähtökohtien monipuolinen ymmärtäminen
 • vastapuoleen tutustuminen sekä ihmisinä että organisaationa
 • neuvotteluargumenttien kehittäminen
 • neuvottelustrategian, -taktiikoiden ja -tyylin valitseminen.

Neuvottelutaitojen koulutuksessa rakennetaan neuvotteluun kokonaisvaltainen ja kauaskatseinen ote. Neuvotteluvalmennuksessa opettelemme monipuolisesti neuvottelutaktiikoita ja vastapuolen ymmärtämistä, joilla vältetään neuvottelun kääntyminen hankalaksi.

Lisäksi neuvotteluvalmennuksessa opitaan rakenne ja keinoja hankalassa, jännitteisessä ja tunnepitoisessa neuvottelutilanteessa selviämiseen ja luottamuksen rakentamiseen henkilökohtaisesta epämukavuuden tunteesta riippumatta.

Neuvotteluvalmennuksen sisältöä

 • Neuvottelustrategiat ja suunnitteleminen hankalia ja vaativia neuvotteluita varten
 • Neuvottelutaktiikat hankalissa neuvotteluissa
 • Neuvottelutekniset keinot hankalissa neuvotteluissa
 • Neuvottelupelit ja niistä ulos luoviminen
 • Perusteleminen ja argumentointi hankalissa neuvotteluissa vastapuolen hyötyjen kautta
 • Pattitilanteiden ja puolustelu-/perustelukierteen välttäminen
 • Keinoja ja kysymyksiä, joilla purkaa vaikeaa tilannetta
 • Luottamuksen rakentaminen vaikeankin paikan jälkeen
 • Hankalien neuvottelutilanteiden harjoittelu

Hyödyt pähkinänkuoressa

 • Opit käsittelemään hankalia neuvotteluita tietoisesti

 • Vältät pattitilanteet ja ristiriidat

 • Osaat purkaa hankalat tilanteet rakentavasti

 • Opit toimimaan vihaisen vastapuolen kanssa

 • Konkreettisia työkaluja hankaliin tilanteisiin

 • Ymmärrät eri tyylisten neuvottelutaktiikoita ja tavoitteita

 • Vuorovaikutustaitosi sekä vaikutusvaltasi vahvistuvat

Ota yhteyttä

3. Presentoi ja esiinny vakuuttavasti

Informaatiota voi jakaa sähköpostilla. Presentaation ja esityksen tarkoitus on syvempi: aidosti vaikuttaa kuulijoiden mielipiteisiin, pistää heidät ajattelemaan sanomaasi, jopa päättämään toisin. Esiintyjän huolena taas on usein, miten tehdä aiheesta edes joten kuten kiinnostava.

Presentaatiovalmennuksessa ratkaisemme kummankin kysymyksen kokonaisvaltaisesta näkökulmasta. Esitys kuin esitys on tehtävissä mielenkiintoiseksi ja osallistavaksi. Esiintymisvalmennuksen jälkeen esiintymisestäsi tulee vakuuttavaa, kuulijat kiittävät ja samalla oppimasi uudet taidot ja rakenne antavat sinulle varmuutta ja helpotusta jännitykseen.

Esiintymistaitojen valmennuksessa opitaan löytämään esityksen pohjimmainen tarkoitus ja tavoite, sekä tapoja suunnitella ja jäsentää erityyppisiä presentaatioita niin, että mielenkiinto säilyy yllä ja vaikuttavan esityksen tavoitteeseen päästään tehokkaasti.

Presentointivalmennuksessa pääset itse esiintymään, testaamaan keinojasi säilyttää kontakti yleisöön, tottumaan yllätyksiin ja niiden mukana joustamiseen. Saat vilpitöntä, rakentavaa palautetta.

Kenenkään ei tarvitse muuttua esitystä varten toiseksi. Jokaisella on oma vahvuutensa esiintyjänä, oma luontainen karismansa. Kontaktin yleisöön voi luoda yhtä monella tavalla kuin ihmisiä on. Ollaksesi vakuuttava, sinun ei tarvitse käyttäytyä tietyllä tavalla, mutta valpas täytyy olla. Yleisöä täytyy lukea aktiivisesti ja se onnistuu vain harjoittelemalla.

Esiintymisvalmennuksessa osallistamme, harjoittelemme sekä herätämme henkilökohtaisia oivalluksia ja pitkäjänteistä oppimista. Valmistaudu päästämään esiintymisjännityksestä lopullisesti irti turvallisessa ilmapiirissä muiden oppijoiden kanssa.

Osallistu avoimeen valmennukseen aiheesta, katso kalenteri tästä.

Presentointivalmennuksen sisältöä

 • Informaation jakamisesta interaktiiviseen ja taitavaan esittämiseen
 • Sujuva, selkeä ja hyvin valittu kielenkäyttö esiintymisessä
 • Presentaation tavoite ohjaa koko esitystä
 • Vuorovaikutuksen rakentaminen osaksi esitystä
 • Presentaation rakenne
 • Mielenkiinnon säilyttäminen koko esityksen ajan
 • Online-presentaatioden erityishaasteet ja ratkaisut
 • Vuorovaikutteisuus online-presentaatioissa
 • Harjoittelua ja rakentavaa palautetta, opit myös muiden esityksistä

Hyödyt pähkinänkuoressa

 • Osaat suunnitella ja rakentaa omanlaisesi vakuuttavan presentaation erilaisiin tilanteisiin, myös online
 • Opit miten kommunikoida vaikuttava viesti, josta kiinnostutaan ja jota uskotaan riippumatta siitä, oletko strateginen johtaja tai asiantuntija
 • Tiedät miten saat yleisön kiinnostumaan ja osaat rakentaa hyvän kontaktin kuulijoihin
 • Osaat toimia vuorovaikutteisesti ja käsitellä kysymyksiä sujuvasti
 • Saat varmuutta esiintymiseen
Ota yhteyttä

Katso Completon webinaari aiheesta. Klikkaa vaan linkkiä ja seuraa sivun alalaidassa olevia ohjeita.