Loading...
Neuvotteluvalmennukset2020-03-09T16:38:50+03:00

NEUVOTTELUVALMENNUSTEN MODULIT

1. WINWIN NEUVOTTELUTAITO®

Saavutat neuvottelutavoitteesi ja saat varmuutta kaikenlaisiin neuvottelutilanteisiin, pienimuotoisista kansainvälisiin. Tehokkaaksi todettu valmennusmenetelmä.

Tutustu

2. HANKALAT NEUVOTTELUTILANTEET

Valmennuksesta saat heti mukaasi työkaluja henkilökohtaisia ohjeita tavoitteitteisi saavuttamiseen hankalissa neuvottelutilanteissa.

Tutustu

3. PRESENTOINTITAIDOT

Tulossa.

Neuvottelutaidon kehittäminen

Neuvotteleminen on strategisesti tärkeä, monissa yhteyksissä tarvittava käytännön taito, joka vaatii harjoittelua. Neuvottelu on aina elävä ja uusi vuorovaikutustilanne, jossa haluamaasi lopputulokseen pääseminen vaatii huolellista valmistautumista, sekä sopeutuvaa ja aktiivista vuorovaikutusta ja argumentointia.

Neuvottelun tavoitteissa onnistutaan kun hyvin suunniteltu neuvottelu läpiviedään kysymyksin, herkkyydellä ja taktisesti harkituin sanakääntein. Järjestelmällisesti vastapuolen hyötyihin keskittymällä rakennetaan pala palalta hyvä lopputulema sekä saavutetaan hyvä luottamus.

Neuvottelutilanteessa on myös tärkeää tunnistaa oma ja toisen vaikutusvalta sekä niiden rajat. Vaikutusvallan tasapainoa ymmärtämällä ja osallistamalla tehdään tavallista sitouttavampia päätöksiä.

Lähtökohtaisesti tavoitteet voivat osapuolilla olla hyvinkin erilaiset, mutta taitavalla neuvottelulla voidaan päästä yhteiseen lopputulokseen, jonka kumpikin osapuoli hyväksyy. Pattitilanteita syntyy yleensä vain jos tilannetaju pettää tai neuvottelutaidot eivät ole tarpeeksi edistyneet. Koska kukaan ei ole täydellinen joskus näin kuitenkin käy, joten valmennuksissamme käymme läpi myös testattuja ratkaisukeinoja pattitilanteen selvittämiseen.

Käyttämämme työkalut:

 • Completo DISC neuvottelijan profiili

 • Myyntikompetenssien Arviointi® (Kehittäminen)

 • Myynti 18® profiili

 • Neuvottelutaitojen coaching

”Löydät valmennuksistamme sinulle luontaiset vaikuttavuuden keinot ja WINWIN mindset, joilla saavutat tavoitteesi vaikeissakin paikoissa.”

1. WINWIN neuvottelutaito®

WINWIN neuvottelutaito® on Completon valmennusmenetelmä, jolla on valmennettu tuhansia neuvottelijoita Suomessa ja kansainvälisesti. Valmennus kattaa niin neuvottelun psykologisen osaamisen kuin systemaattisen neuvottelun läpiviennin prosessin.

WINWIN neuvottelutaidolla® johdat neuvottelun prosessia järjestelmällisesti suunnitteluvaiheesta lähtien kohti omien tavoitteiden saavuttamista niin, että myös vastapuoli kokee voittavansa.

Valmennuksessa opettelemme vaikuttamaan mielipiteisiin ja mielikuviin, sekä ohjaamaan neuvottelua kysymyksin. WINWIN neuvottelutaidolla® saat vastapuolen puolellesi ja luot positiivisen yhteisen päätöksen. Luottamus välillänne kasvaa ja pitkäjänteistyy.

Opit myös monipuolisesti neuvottelutaktiikoita, esimerkiksi vaihtoehtoiset myönnytykset, joilla käännetään neuvottelun fokusta aina niin hankalasta hinnan vääntämisestä kohti sopimuksen ja asiakassuhteen kokonaisuutta.

Valmennus on hyvin käytännönläheinen. Kukin valmennettava pääsee harjoittelemaan omia neuvottelutilanteitaan ja saa runsaasti henkilökohtaisia parannusehdotuksia ja työkaluja neuvotteluiden onnistuneeseen läpivientiin.

Modulin sisältöä otsikkotasolla:

 • Neuvottelun tavoitteellinen johtaminen kohti WINWIN-tulosta
 • Neuvottelustrategia, suunnitteleminen ja tavoitteidenasetanta
 • Neuvottelutaktiset keinot neuvottelun ohjaamiseen
 • Neuvottelutekniset keinot
 • Rakentavan ja asioihin keskittyvän neuvotteluilmapiirin luominen
 • Perusteleminen ja argumentointi hankalissa neuvotteluissa vastapuolen hyötyjen kautta
 • Neuvottelupelit ja niistä ulos luoviminen
 • Completo DISC neuvottelutaidon profiili ja purku
 • Pattitilanteiden ja puolustelu-/perustelukierteen välttäminen

Hyödyt pähkinänkuoressa

 • Neuvotteluista bisnessuhdetta rakentavia, keskustelevia sekä luottamusta lisääviä

 • Ei enää epävarmaa oloa ennen neuvotteluita

 • Konkreettisia vinkkejä oman neuvottelutyylisi vahvistamiseen

 • Ymmärrät eri tyylisten neuvottelutaktiikoita ja tavoitteita

 • Vuorovaikutustaitosi sekä vaikutusvaltasi vahvistuvat

 • Vältät pattitilanteet

Ota yhteyttä

2. Hankalat neuvottelutilanteet

Valmennuksessa keskitymme hankaliin neuvottelutilanteisiin valmistautumiseen ja hankalissa tilanteissa toimimiseen. Mukaasi saat heti työssäsi sovellettavia työkaluja ja keinoja tavoitteitteisi saavuttamiseen hankalissa neuvottelutilanteissa.

Hankalia tilanteita syntyy yleensä joko eri osapuolten toisistaan kaukana olevista tavoitteista tai henkilökemioiden epäsopivuudesta. Kummassakin tapauksessa tilanne on ratkaistavissa kun siihen on keinot. Ratkaisun elinehtona on valmistautuminen:

 • neuvottelun lähtökohtien monipuolinen ymmärtäminen
 • vastapuoleen tutustuminen sekä ihmisinä että organisaationa
 • neuvotteluargumenttien kehittäminen
 • neuvottelustrategian, -taktiikoiden ja -tyylin valitseminen.

Valmennuksessa rakennetaan neuvotteluun kokonaisvaltainen ja kauaskatseinen ote. Opettelemme monipuolisesti neuvottelutaktiikoita ja vastapuolen ymmärtämistä, joilla vältetään neuvottelun kääntyminen hankalaksi.

Lisäksi opettelemme rakenteen ja keinoja hankalassa, jännitteisessä ja tunnepitoisessa neuvottelutilanteessa selviämiseen ja luottamuksen rakentamiseen henkilökohtaisesta epämukavuuden tunteesta riippumatta.

Modulin sisältöä otsikkotasolla:

 • Neuvottelustrategiat ja suunnitteleminen hankalia ja vaativia neuvotteluita varten
 • Neuvottelutaktiikat hankalissa neuvotteluissa
 • Neuvottelutekniset keinot hankalissa neuvotteluissa
 • Neuvottelupelit ja niistä ulos luoviminen
 • Perusteleminen ja argumentointi hankalissa neuvotteluissa vastapuolen hyötyjen kautta
 • Pattitilanteiden ja puolustelu-/perustelukierteen välttäminen
 • Keinoja ja kysymyksiä, joilla purkaa vaikeaa tilannetta
 • Luottamuksen rakentaminen vaikeankin paikan jälkeen
 • Hankalien neuvottelutilanteiden harjoittelu

Hyödyt pähkinänkuoressa

 • Opit käsittelemään hankalia neuvotteluita tietoisesti

 • Vältät pattitilanteet ja ristiriidat

 • Osaat purkaa hankalat tilanteet rakentavasti

 • Opit toimimaan vihaisen vastapuolen kanssa

 • Konkreettisia työkaluja hankaliin tilanteisiin

 • Ymmärrät eri tyylisten neuvottelutaktiikoita ja tavoitteita

 • Vuorovaikutustaitosi sekä vaikutusvaltasi vahvistuvat

Ota yhteyttä
Simple Share Buttons
Simple Share Buttons