Evästeet

Sivustomme hyödyntää evästeitä. Käyttämällä sivustoamme hyväksyt evästeiden käytön. Evästeet ovat pieniä tiedostoja, joita tallentuu laitteellesi internet-sivuja käyttäessäsi.

Evästeiden avulla seuraamme miten sivustoamme käytetään, jotta voisimme parantaa sitä todelliseen tietoon pohjautuen. Evästeiden avulla voimme myös Googlen markkinointipalveluita käyttämällä kohdentaa sivustomme käyttäjille kiinnostavaa markkintointia. Nämä prosessit ovat anonyymejä.

Voit kieltää evästeet selaimesi asetuksista, mutta se ei ole suositeltavaa sillä jotkin sivut eivät välttämättä toimi tällöin oikein. Voit myös poistaa evästeet käytön jälkeen.

Eri selainten ohjeet evästeiden poistamiseksi tai kieltämiseksi:

Tietosuojaseloste

Laadittu 23.5.2018, viimeisin päivitys 4.3.2021.

Kiitos mielenkiinnostanne Completo Consulting Oy:n (jälj. Completo) tietosuojakäytäntöjä kohtaan. Tämä dokumentti on laadittu ylläpitääksemme läpinäkyvyyttä prosesseistamme.

Completo toimii EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679, astunut voimaan 25.5.2018), Suomen Tietosuojalain (5.12.2018/1050) sekä Lain sähköisen viestinnän palveluista (7.11.2014/917) mukaisesti.

Completo varaa oikeuden päivittää tätä dokumenttia ilman ennakkoilmoitusta.

1 Rekisterin tiedot ja yhteystiedot

Rekisterin nimi: Completo Consulting Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri
Rekisterin pitäjä: Completo Consulting Oy
Tähdenlennonkuja 1
02240 Espoo
Y-tunnus: 1926489-0
Yhteydenotot: info@completo.fi
+358 40 511 9135

2 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään

 • asiakassuhteiden hoitamiseen
 • asiakastyön hoitamiseen
 • yhteistyösuhteiden hoitamiseen
 • Completon liiketoimintaan liittyvään viestintään ja asiakaspalveluun
 • kohdennettuun markkinointiin.

3 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään vain välttämättömimmät tiedot. Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Yhteystiedot kuten etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, kieli.
 • Työtehtävään liittyvät tiedot kuten työrooli, asema organisaatiossa.
 • Työnantajaorganisaation yhteystiedot ja taustatiedot.
 • Completon tarjontaan liittyvät kiinnostuksen kohteet.
 • Osallistumistiedot Completon järjestämiin valmennuksiin tai muihin tapahtumiin, tuotteisiin ja palveluihin liittyen.
 • Asiakassuhteeseen liittyvät tiedot kuten yhteydenotot, tapaamiset, muistiinpanot.
 • Tiedot rekisteröidyn antamista luvista ja suostumuksista.
 • Muita henkilön suostumuksella kerättyjä tietoja kuten ruokavalio.
 • Tiedot markkinointiviestien lähetyksestä, avaamisesta ja klikkauksista.

4 Tietolähteet

Rekisterin tiedot voidaan kerätä asiakassuhteen tai yhteistyösuhteen tai niiden suunnittelun yhteydessä, Completon verkkopalveluiden lomakkeista, viestinnän yhteydessä ja yleisesti saatavilla olevista ilmaisista sekä maksullisista lähteistä (mm. organisaatioiden omat julkaisut ja verkkosivut, tiedotusvälineet, tietokannat, kaupparekisteri).

Completo tallentaa tietoja vain täysi-ikäisistä henkilöistä.

5 Tietojen luovutus

Completo ei luovuta rekisterin tietoja kolmansille osapuolille, ellei rekisteröidyn kanssa ole siitä erikseen sovittu.

Completon yhteistyökumppaneita, jotka käsittelevät henkilötietoja ja/tai joilla on palveluntuottajana tekninen pääsy Completon käyttämiin järjestelmiin ovat mm. FinxS Oy Ltd, Microsoft, BA Advisors Oy, Procountor Oy, Mavidi Oy, Datajon Oy, The Rocket Science Group LLC.

Rekisterin henkilötietoja mahdollisesti käsittelevien kolmansien osapuolten kanssa tehdään aina sopimus henkilötietojen käsittelystä (Data Processing Agreement, eli DPA) sekä salassapitosopimus tai sitä vastaava lauseke. Tällöin kolmannet osapuolet käsittelevät henkilötietoja aina Completon lukuun ilman itsenäistä oikeutta käsitellä, luovuttaa tai hyödyntää niitä.

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Myös näiltä kolmansilta osapuolilta Completo vaatii EU:n tietosuojakäytäntöjen noudattamista.

6 Rekisterin suojaus

Rekisteriin on pääsy yllä mainittujen poikkeusten lisäksi vain Completon henkilökunnalla.

Kaikki rekisterin käyttäjät ja kaikki henkilötietoja Completon puolesta käsittelevät toimijat ovat vaitiolovelvollisuuden alaisia.

Järjestelmät, päätteet ja tietokannat pidetään päivitettyinä ja asianmukaisesti sähköisesti ja fyysisesti suojattuina.

Tapauksissa, joissa rekisterin tietoja sijaitsee palveluntuottajien palvelimilla tai laitteistoilla, niitä käsitellään salatun yhteyden avulla. Nämä palveluntuottajat ovat: Microsoft, FinxS Oy Ltd, Amazon Web Services, Seravo ja The Rocket Science Group LLC.

7 Tietojen säilytysaika

Osallistujatietoja säilytetään enintään 5 vuotta viimeisimmästä kontaktista, ellei muusta ole sovittu.

Analyysejä säilytetään enintään 1 vuoden ajan toimeksiannon päättymisestä, ellei muusta ole sovittu.

Completon verkkopalveluiden kävijätietoja säilytetään enintään 3 vuotta.

Suostumus henkilötietojen käytöstä markkinointitarkoituksiin on voimassa niin kauan, kunnes se perutaan.

8 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus

 • tarkastaa Completon rekisterissä olevat itseään koskevat henkilötiedot
 • vaatia virheellisen tiedon oikaisua
 • oikeus kieltää itseään koskevien henkilötietojen käsittely
 • oikeus turvautua lain suomiin oikeuksiinsa, mm. oikeuteen tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyn tulee toimittaa vaatimuksensa kirjeitse tai sähköpostitse rekisterissä olevasta sähköpostiosoitteesta osoitteeseen info@completo.fi. Completo ei luovuta tai muuta tietoja ennen kuin vaatimuksen antajan henkilöllisyys on varmistettu.