Realized Leader logo

LÄHI- JA ETÄVALMENNUKSET

1. KOLLEGASTA ESIHENKILÖKSI – UUDEN ESIHENKILÖN ABC

Napakka paketti uudelle esihenkilölle. Heti vahva ote uuden työsi ydintekemisestä.

Tutustu

2. HENKILÖJOHTAMINEN

Käytännönläheinen henkilöjohtamisen valmennus, jonka avulla hyödynnät erilaisten työntekijöiden koko potentiaalin.

Tutustu

3. PÄIVITTÄISJOHTAMISEN TYÖKALUPAKKI

Käytännön tehopaketti arkeen: delegointi, priorisointi, palautteen antaminen, motivaation johtaminen, ym.

Tutustu

4. ESIHENKILÖN TYÖKALUPAKKI IHMISTENVÄLISIIN HANKALIIN TILANTEISIIN

Tehokkaasta johtamisworkshopista tukea ja ratkaisukeinoja hankaliin ihmistenvälisiin tilanteisiin.

Tutustu

5. MUUTOKSEN JOHTAMINEN

Eväät jatkuvan muutoksen johtamiseen: pitkäjänteinen viestintä, osallistaminen, henkilökohtainen oppimisen herättäminen ja arjen tasolle viety konkretisointi.

Tutustu

6. SUORITUKSEN JOHTAMINEN

Johtamisvalmennuksesta keinot ohjata tekemistä tehokkaaksi: lisää tavoitteellisuutta, anna rakentavaa palautetta ja taklaa alisuoriutuminen.

Tutustu

7. TYÖN JA AJAN HALLINTA

Käytännön työkaluja ajanhallintaan, ajankäytön tehostamiseen ja työn organisointiin.

Tutustu

Esihenkilön tehtävä on auttaa ihmisiä onnistumaan

Esihenkilötyö on erityisen ihmisläheinen ammatti, jossa luotsataan joukkoaan eteenpäin mahdollistamalla alaisten ja tiiminsä onnistuminen. Esihenkilötyö vaatii ammattitaidon lisäksi hyvää itsetuntemusta, tietoisuutta ja havainnointikykyä. Jotta voi johtaa muita, täytyy osata johtaa myös itseään.

Gallupin globaalin tutkimuksen (2019) mukaan vain 15 % työntekijöistä kokee olevansa sitoutunut organisaationsa tavoitteisiin. Esihenkilön toiminnalla on jopa 70 % vaikutus siihen, miten työntekijä kokee roolinsa ja tärkeytensä yrityksen menestyksessä.

Vain henkilökohtaisen kiinnostuksen, erilaisuuden huomioinnin ja valmentavan asenteen kautta saadaan aikaiseksi merkityksellisyyden ja sitoutumisen tunne. Esihenkilö, joka kokee olevansa pomo, yleistää, mutta esihenkilö, joka kokee olevansa valmentaja, yksilöllistää.

Näemme valmentajina, kuinka monissa organisaatioissa esihenkilötehtäviä tekevillä rooliin kuuluu päivittäistä ihmisten ohjaamista, vaikka erityisiä taitoja tähän ei ole. Kukaan ei ole luontainen esihenkilö yhtään sen enempää kuin vaikka luontainen lääkäri. Jokaiseen ammattiin – ja sitä esihenkilötyö on – tarvitaan omat taidot, roolin ja prosessien sisäistäminen ja käytännön itsereflektiota omasta tekemisestä.

Realized®-esihenkilövalmennuksissamme kehität osaamistasi johtaa eri tyylisiä ihmisiä arjessa. Oivallat, kuinka tärkeää on ymmärtää ihmisten erilaisuutta ja miten saada alaiset toimimaan omista vahvuuksistaan käsin koko yrityksen tuloksellisuutta edistäen.

Realized®-esihenkilövalmennuksistamme saat vahvat vuorovaikutustaidot ja keinot palautteen antamiseen. Opit valmentavaan esihenkilötyöhön, jossa sparraat alaisia eteenpäin, raivaat esteitä ja mahdollistat onnistumiset.

Realized®-esihenkilövalmennuksissa käyttämämme työkalut

 • Johtajuusarvio 360°

 • Completo DISC Esihenkilön Profiili

 • Henkilökohtainen coaching

 • Fasilitointi

 • Reasoning Analysis Assessment

Aikataulutetut avoimet valmennukset

Avoimet valmennukset listalla

“Esihenkilötyö on ammatti, jonka taitamiseen tarvitaan tietoista itsensä kehittämistä. Kukaan ei ole luontainen esihenkilö yhtään sen enempää kuin vaikka luontainen lääkäri.”

1. Kollegasta esihenkilöksi – Uuden esihenkilön ABC

Uuden esihenkilön tehtävä on haasteellinen. Siirtymä kollegasta esihenkilöksi on iso loikka. Täytyy lunastaa paikkansa, synnyttää luottamus, ottaa käytännön tehtävät haltuun ja tutustua alaisiinsa. Pitää päästä kiinni ydintekemiseen ja luotsata joukkoa eteenpäin. Tämä kaikki pitää yleensä tehdä nopealla aikataululla ja yhtä aikaa.

Uuden esihenkilön valmennuksessa sisäistät esihenkilön roolin kulmakivet ja valjastat arjen esihenkilörutiinit positiiviseksi tavaksi luotsata tiimiä eteenpäin. Uuden esihenkilön koulutuksesta saat opastusta päivittäisjohtamiseen, esihenkilöviestintään, palautteen antamiseen, suorituksen ohjaamiseen ja osaamisen johtamiseen.

Uuden esihenkilön valmennuksella säästät aikaa ja voimia, ja pääset itse keskittymään oleelliseen. Jo pieni panostus esihenkilötaitojen valmennukseen ja coachingiin tuottaa uuden esihenkilön työssä nopeasti tuloksia. Ks. Coaching-osiomme.

Completo DISC

Valmennukseen kuuluva Completo DISC Esihenkilön Profiili selkiyttää luontaista toimintatapaasi ja kompetenssejasi esihenkilö- tai johtamistehtävissä. Completo DISC antaa myös uusia keinoja oman joukon vahvistamiseen ja tiimin monimuotoisuuden hyödyntämiseen.

Esihenkilövalmennuksen sisältöä

 • Esihenkilön laaja työrooli
 • Miten siirryn esihenkilöksi ja otan vastuualueeni haltuun?
 • Esihenkilön itsetuntemus ja itsensä johtaminen
 • Completo DISC Esihenkilön Profiili
 • Henkilöohjaaminen vs. auttaminen
 • Päivittäisjohtaminen, delegointi, priorisointi
 • Suorituksen ohjaaminen ja organisointi
 • Onnistunut esihenkilöviestintä
 • Palautteen antaminen ja seuranta
 • Valmentava tapa tehdä esihenkilötyötä
 • Miten kehittää ja seurata omaa osaamista?

Hyödyt pähkinänkuoressa

 • Kattava työkalupakki uudelle esihenkilölle

 • Selkeyttä omaan persoonaan ja tehtävään

 • Aito ymmärrys mitä odotetaan, kun siirtyy kollegasta esihenkilöksi

 • Osaamista erilaisten ihmisten johtamiseen käytännössä

 • Keinot vaivattomaan esihenkilön työn organisointiin

 • Opit ottamaan paikkasi esihenkilönä

 • Opit valmentamaan omaa joukkoa vielä paremmaksi

 • Nopea startti uusiin tehtäviin ja käytännön keinot jakaa omaa aikaa

Ota yhteyttä

2. Henkilöjohtaminen

Tämä on valmennus ihmisten johtamisesta, joka ei tapahdu manageeraamalla eikä sähköpostilla.  Keskitymme yksilökohtaiseen, vuorovaikutteiseen ja valmentavaan henkilöjohtamiseen. Johtamisvalmennuksen leadership-opein parannat työn mielekkyyttä, tiimiytymistä, yhteistyötä, motivaatiota, työtyytyväisyyttä ja sitoutumista työhön, esihenkilöön ja tiimiin.

Johtamisvalmennuksessa tarjoamme tietoiset ja vahvat vuorovaikutustaidot sekä taidot hyödyntää ihmisten erilaisuutta ja ohjata ihmiset toimimaan vahvuuksiensa kautta. Kaikkia ei voi johtaa samalla kaavalla, sillä ihmisten logiikka, kommunikointitapa, työnteon tapa, motivoituminen, sitoutuminen ja päättäminen ovat kaikilla ihmisillä erilaisia.

Completo DISC

Johtamisvalmennuksessa hyödynnämme konkreettista DISC-mallia erilaisten ihmisten johtamiseksi ja ymmärtämiseksi. DISC:n avulla selvitetään millä tavalla toimimalla kukin onnistuu luontaisesti parhaiten. DISC ei mittaa paremmuutta eikä laita ihmisiä paremmuusjärjestykseen.

Valmennukseen kuuluva henkilökohtainen Completo DISC Profiili lisää itsetuntemusta ja luo tiedostavuutta rakentavalla tavalla. Profiili kuvaa johtajan toimintatapaa sekä kompetensseja johtamis- ja vuorovaikutustilanteissa ja toimii henkilöjohtamisen karttana auttaen aidosti ymmärtämään ja arvostamaan erilaisia työtyylejä sekä kertoo miten johtaa erilaisia ihmisiä.

Esihenkilövalmennuksen sisältöä

 • Oman käyttäytymisen ja toimintatavan vaikutukset johtamistilanteissa
 • Oman johtamistyylin sekä johdettavien tyylien tunnistaminen (Completo DISC)
 • Eri DISC-tyylisten ihmisten tietoinen johtaminen ja ohjaaminen käytännössä
 • Luottamuksen rakentaminen esihenkilö-alais -suhteissa
 • Eri tyylisten alaisten vahvuudet ja heidän ohjaaminen kohti tavoitteita
 • Oman tiimin jäsenten työtyylien ymmärtäminen: miten he priorisoivat, motivoituvat, päättävät
 • Oman tiimin kehittäminen jäsenten vahvuuksia hyödyntäen

Hyödyt pähkinänkuoressa

 • Selkeyttä ja taitoa omaan johtamistyyliin
 • Oivallat miten kehittää ihmisiä sekä tiimiäsi
 • Tiimisi toiminta tehostuu
 • Hyödynnät tiimisi monipuolisen osaamisen
 • Nostat motivaatiota ja merkityksellisyyden tunnetta
Ota yhteyttä

3. Päivittäisjohtamisen työkalupakki

Päivittäisjohtamisen valmennus tuo tuloksia työn arkeen. Tällä johtamisvalmennuksella varmistat, että alaiset pääsevät keskittymään työhönsä tavoitteensa saavuttaen. Hyvällä arkijohtamisella ihmisten ajankäyttö ohjautuu oikein ja sisäinen viestintä toimii.

Tässä johtamisvalmennuksessa tärkeä teema ovat rakentavat vuorovaikutus- ja kommunikointitaidot, sillä kaikki johtaminen tapahtuu vuorovaikutuksessa. Valmennamme palautteen antamisesta jokapäiväisen johtamisen työkalun. Tämä vaatii esihenkilöltä kärsivällisyyttä ja tilannetajua.

Keskitymme taitavaan delegointiin, joka tähtää tehokkuuteen ja osaamisen kasvamiseen. Melkein jokainen kokee työtaakkansa nykyisin erittäin suureksi, joten priorisointitaidot ovat avainasemassa. Opimme keinot tietää ja päättää mikä asia tehdään korkealla pieteetillä ja mikä kevyemmällä pieteetillä.

Tunnistatko itse omat sisäiset motivaatiotekijäsi, jotka ohjaavat toimintaasi, vaikuttavat asenteeseesi ja mahdollisesti näkyvät käyttäytymisessäsi? Motivoitunut henkilöstö ja hyvällä asenteella toimiva tiimi tuottaa tutkitusti onnistumisia ja konkreettisia tuloksia (Losada & Heaphy, 2004; Meneghel, Saranova & Martínez, 2014; Pentland, 2012; West, Patera & Carsten, 2009).

Esihenkilövalmennuksessa ammennamme psykologiasta ja tutkitusta tiedosta ja kehitämme teille sopivia konkreettisia toimintamalleja. Valmennuksen toteutamme tavalla, joka antaa esihenkilöille eväät jatkuvaan kehittymiseen arjessa.

Completo DISC

Valmennukseen kuuluva Completo DISC Esihenkilön Profiili selkiyttää luontaista toimintatapaasi ja kompetenssejasi esihenkilö- tai johtamistehtävissä. Completo DISC tuo konkreettista ymmärrystä siihen, millaista johtamista erilaiset ihmiset tarvitsevat.

Johtamisvalmennuksen sisältöä

 • Arjen työn päivittäinen ohjaaminen
 • Johtaminen tapahtuu vain vuorovaikutuksessa, sähköpostilla voi manageerata
 • Eri DISC-tyylisten ihmisten päivittäisjohtaminen
 • Oma Completo DISC Esihenkilön Profiili, vahvuudet ja kehittymisalueet
 • Esihenkilöviestinnästä konkreettista, selkeää ja ymmärrettävää
 • Ymmärrä ihmisten erilaisuutta ja johda sitä hyödyntäen
 • Vaikeat esihenkilön viestintä- ja kommunikointitilanteet
 • Konkreettisia ja käytännönläheisiä työkaluja eri kanavien kautta tapahtuvaan onnistuneeseen viestintään
 • Delegointi, motivoiva ja onnistuva tehtävien jakaminen
 • Omien ja alaisten tehtävien priorisointi
 • Käytännön keinoja viedä oman organisaation tavoitteet käytännön tekemisiksi
 • Rakentavan palautteen antamisen menetelmä
 • Motivaation synnyttäminen ja ylläpitäminen esihenkilönä
 • Oman motivaatiokeinojen oppaan rakentaminen tiimille
 • Miten eri DISC-tyylisten motivaatio syntyy ja miten sitä ruokkia?

Hyödyt pähkinänkuoressa

 • Arkijohtamisella organisointi ja seuranta sujuvaksi
 • Saat otteen omasta joukostasi ja alat johtamaan sitä positiivisesti ja napakasti
 • Onnistut ohjaamaan alaisiasi heidän työnsä tavoitteiden saavuttamisessa
 • Selkeys omasta esihenkilötyylistä (Completo DISC)
 • Vaivaton ja onnistuva delegointi ja priorisointi
 • Onnistut luomaan motivoituneen työyhteisön
 • Kun alaisesi toimivat tehokkaasti ja tuloksellisesti, sinulle jää aikaa kehittää toimintaanne
Ota yhteyttä

4. Esihenkilön työkalupakki ihmistenvälisiin hankaliin tilanteisiin

Melkein poikkeuksetta meiltä pyydetään erillistä hankalien tilanteiden valmennusosiota esihenkilöiden valmennusohjelman kokonaisuuteen. Tiedämme, kuinka kriittinen osaamisalue se on. Tämän päivän työn haasteet ja rasittavuus yhdistettynä koviin tavoitteisiin edellyttävät, että esihenkilöä tuetaan antamalla taidot toimia vaikeissa työyhteisötilanteissa.

Tämä esihenkilövalmennus on kohdistettu ihmisten erilaisuudesta kumpuavien haasteiden ratkaisemiseen. Henkilökemiat eivät aina kohtaa, ihmisten itsereflektiokyky ja itsesäätelykyky ovat luonnostaan eri tasoilla ja tämä voi aiheuttaa vaikeatakin ihmissuhdedraamaa sisältäviä tilanteita työyhteisöön. Nämä tilanteet on äärimmäisen tärkeää ratkaista tehokkaasti ja nopeasti etteivät ne leviä ja murenna työilmapiiriä.

Valmennuksestamme esihenkilöt saavat tukea ja konkreettisia ratkaisumalleja haastavia tilanteita varten, sekä ymmärrystä henkilökemioiden vaikutuksista ja niiden ohjaamisesta. Opit keinoja luoda ja vahvistaa rakentavaa työilmapiiriä. Saat konkreettista apua siihen, kuinka kohdata ihmiset jännitteisessä tilanteessa, kuinka kommunikoida, kuunnella ja kuinka saada pitäviä päätöksiä ja ratkaisuita aikaan.

Esihenkilövalmennuksen sisältöä

 • Hankalien tilanteiden ratkaisumalleja ja metodeja työyhteisölle
 • Erityistilanteiden tärkeät vuorovaikutus- ja kommunikointitaidot
 • Esihenkilöviestinnän malli ja sudenkuopat tiukoissa paikoissa
 • Valmentava ja ratkaisukeskeinen tapa purkaa haastavia tilanteita
 • Vaikeassa tilanteessa avainasemassa olevat esihenkilön päätöksentekotaidot
 • Hankalan tilanteen psykologia: kuinka toimimme, kun tilanne muuttuu vaikeaksi?
 • Hankalan tilanteen puolustautumismallit, kuinka tunnistaa ja purkaa ne, jotta tilanteessa päästään eteenpäin?
 • Hankalan tilanteen kohtaaminen niin, ettei tilanne laajene tiimissä
 • Case-pohjainen omien hankalien johtamistilanteiden käsittely
 • Henkilökohtainen työkalupakki hankaliin tilanteisiin

Hyödyt pähkinänkuoressa

 • Ratkaiset hankalat esihenkilötilanteet nopeasti
 • Oivallat, kuinka henkilökemioita luetaan ja ohjataan
 • Havainnointi selkeytyy: huomaat aikaisin, milloin ollaan ajautumassa haastavaan tilanteeseen
 • Opit miten tilanne pidetään hallussa niin, ettei se leviä ympäristöön
 • Siedät haastavan johtamistilanteen aiheuttamaa painetta
 • Osaat uudistaa luottamusta vaikean paikan jälkeen
Ota yhteyttä

5. Muutoksen johtaminen

Inhimilliset tekijät muutoksessa ovat toisaalta mahdollisuuksien suurin hidastaja sekä myös muutoksen paras voimavara. Kun muutosta jalkautetaan, yleensä tiedotetaan asiat, mutta niitä ei konkretisoida henkilön työtehtävien tai arjen tekemisen tasolle. Tämä ei herätä muutoksen onnistumisen kannalta kriittistä henkilökohtaista oppimista.

Muutosjohtamisen valmennuksesta saat keinot muutoksen hallitsemiseen, ohjaamiseen, läpivientiin ja jalkautukseen. Valmennuksessa keskitymme erityisesti muutosviestinnän keinoihin: osallistaminen, osallistumisen kynnyksen madaltaminen, muutokseen sitouttaminen, vanhoista tavoista irtipäästämisen edesauttaminen, sekä kuinka saada ihmiset itse viemään muutosta omassa tehtävässään ja roolissaan.

Muutosjohtamisen koulutuksessa valmennamme tunnistamaan ja purkamaan muutosprosessiin kuuluvia kielteisiä ilmiöitä, muutosansoja. Harvoin huomioidut muutosansat pahimmillaan jumiuttavat koko organisaation. Usein muutos yritetään puskea sokealla voimalla läpi kuuntelematta vastakaikua. Kuitenkin paneutumalla kielteisten ilmiöiden purkamiseen pysytään lopulta paremmin aikataulussa ja selvitään paljon vähemmin haavoin isostakin muutoksesta.

Muutosjohtamisen valmennuksessa opitaan myös hyödyntämään muutosagentteja muutoksen hallinnassa ja läpiviennissä. He ovat muutoksen avainhenkilöitä, motivoituneita muutokseen ja vievät sitä läpi eri organisaation portailla. Heidän työnsä niin asioiden selkeyttämisessä kuin asenteen muuttamisessa on kultaakin kalliimpaa.

Osallistu avoimeen valmennukseen aiheesta, katso kalenteri tästä.

Muutosjohtamisen valmennuksen sisältöä

 • Onnistunut johtaminen muutoksessa
 • Muutosprosessien rakentava läpivienti
 • Muutoksen tasot
 • Muutosvoimat ja muutoskyky
 • Muutosmyönteinen kulttuuri
 • Muutosagentti – oikean asenteen lähetti
 • Muutosviestinnän malli ja toteutus
 • Pysyvän muutoksen ohjaaminen
 • Muutosvastarinta ja sen ylittäminen, tulevaan sitoutuminen
 • Draaman ja piilokommunikaation purkaminen
 • DISC-tyylit muutoksessa, reagointi ja kuinka viedä eri tyylisiä mukaan muutokseen
 • Pysyvän muutoksen mukana pysymisen haaste ja välttämättömyys – ohjaaminen
 • Käytännön 5 avainta rakentavaan muutoksen läpivientiin

Hyödyt pähkinänkuoressa

 • Muutoksen läpivienti nopeutuu
 • Muutoksen aiheuttama tehottomuus vähenee
 • Muutoksen aiheuttama uhan tunne vähenee
 • Opitaan ymmärtämään distressikäyttäytymistä
 • Muutosviestintä toimivaksi
 • Saadaan kaikki mukaan ja muutoksen onnistuminen varmistuu
 • Opitaan muuttumaan nopeasti, seuraavaa muutosta silmälläpitäen
Ota yhteyttä

6. Suorituksen johtaminen

Tämän suorituksen johtamisen valmennuksen olemme rakentaneet sillä kokemuksemme mukaan johtajilla ja esihenkilötehtäviä tekevillä on hyvin vähän käytännön keinoja ohjata suorituksia arjessa sekä puuttua alisuoriutumiseen. Organisaatioissa on usein luotu esihenkilötyön periaatteet, mutta toimet ja ohjeet toteuttaa näitä lähijohtamisen käytännön tasolla ovat vaillinaiset.

Suorituksen johtaminen on työntekijän ohjaamista toimimaan tavoitteellisesti sekä priorisoimaan, organisoimaan ja aikatauluttamaan omat tehtävänsä oikein. Suorituksen johtamisen on oltava säännöllistä ja esihenkilön on oltava vahvan päättäväinen.

Suorituksen johtamisen valmennuksen avulla opit ohjaamaan suoritusta tavoitteellisesti, jotta sitä tekevä henkilö pääsee parhaimpaansa ja tietää mitä häneltä odotetaan. Käymme läpi parhaita keinoja tavoitteiden asetantaan, erilaisiin seurantatapoihin, sekä ymmärtämään DISC:in avulla miten parhaiten lisätä tavoitteellisuutta erilaisten alaisten kanssa. Selkeät pelisäännöt ja tavoitteet nostavat myös työtyytyväisyyttä.

Suorituksen johtamisen epäonnistuminen tyypillisesti johtaa alisuoriutumiseen. Se tapahtuu usein vaivihkaa, kunnes siihen puuttuminen koetaan vaikeaksi. Tästä valmennuksesta saat käytännön keinot puuttua alisuoriutumiseen rakentavasti ja motivoivasti. Saat tilanteen korjattua ja palautat työntekijän työtehon, tavoitteellisuuden, motivaation ja luottamuksen organisaatioon ja esihenkilöön.

Suorituksen johtamisen valmennuksen sisältöä

 • Arjen suoritusten ohjaaminen
 • Vahvan ja tavoitteellisen toimintatavan luominen ja ylläpitäminen
 • Tavoitteet, organisointi, manageeraus
 • Ajankäytön ohjaaminen
 • Suorituksen johtamisen seuranta
 • Rakentava palautteen antaminen
 • Completo DISC Esihenkilön Profiili
 • Leadership onnistuvan suorituksen johtamisen taustalla
 • Alisuoriutumiseen puuttuminen
 • Keinot muuntaa alisuoriutuminen takaisin tuottavaksi työksi

Hyödyt pähkinänkuoressa

 • Jokainen työntekijä pääsee parhaimpaan suoritukseensa
 • Tavoitteellisuus ohjaa työntekoa
 • Ajankäyttö organisaatiossa ohjautuu oikeisiin asioihin
 • Motivoituminen ja sitoutuminen paranevat
 • Korjaa alisuoriutuminen
 • Työtyytyväisyys paranee
Ota yhteyttä

7. Työn ja ajan hallinta

Ajanhallinta on pitkälti oman työn johtamista. Se lähtee yksilöstä, mutta tuottaa koko yritykselle tuntuvaa tulosta. Ajanhallinnan valmennuksessa opit ajanhallinnan työkaluista tärkeimmät: työpäivän tehokas organisointi, suunnittelu, työtehtävien jäsennys, priorisointi, sisäisen viestinnän käytännöt ja delegointi.

Oman työn suunnitteluun ja työmäärän hallintaan ajanhallinnan valmennus antaa tärkeitä taitoja, jotka ovat edellytys niin tehokkuudelle kuin työnilolle ja jaksamiselle. Tämä oman työn johtamisen valmennus lisää selkeyttä ja hallinnan tunnetta tuntuvasti ja mahdollistaa tuottavan ja stressittömän työpäivän.

Ajanhallinan koulutuksessa opit löytämään ja selättämään omat aikavarkaasi ja kiireen tunteen. Opit priorisoimaan ja tunnistamaan oman ajankäyttösi kulmakivet ja kehittämiskohteet sekä jäsentämään ja selkeyttämään omia tavoitteita työssäsi.

Ajanhallinnan valmennuksesta saat hyödyllisiä menetelmiä ja työkaluja, jotka tukevat omien työtehtävien ja aikataulun suunnittelua. Hallitsemalla tilanteita tietoisesti pystyt johtamaan itseäsi helpommin ja selviät arjen haasteista.

Osallistu avoimeen valmennukseen aiheesta, katso kalenteri tästä.

Ajanhallinnan valmennuksen sisältöä

 • Tietoinen taito hallita omaa aikaa ja työmääriä
 • Itsensä ohjaaminen ja johtaminen kiireen tunteen hallitsemisessa
 • Oman ajankäytön haasteiden, aikavarkaiden ja sudenkuoppien tunnistaminen
 • 10 työkalua ajanhallintaan
 • Toimiva ja selkeä ajankäytön suunnitelmallisuus ja organisointi
 • Suunnitelma oman ajankäytön muuttamiseksi ottamalla käyttöön sopivimmat työkalut
 • 5 tehokasta työkalupohjaista menetelmää tehostaa onnistumista
 • Ajankäytön organisointi ja tehostaminen yksilönä ja tiiminä
 • Yhteisesti sovitut ja sovelletut toimintatavat: delegointi, työn jakautuminen, tiedonkulku, sisäisen viestinnän käytännöt, suunnitelmallisuus ja priorisointi

Hyödyt pähkinänkuoressa

 • Oma kalenteri selkiytyy ja ajan hallinta onnistuu

 • Löydät prioriteetit valtavastakin työmäärästä

 • Ajankäytön tehostuminen

 • Opit jakamaan työajan järkeviin lohkoihin keskeytyksistä huolimatta

 • Työn organisointi helpottuu, näet selkeitä kokonaisuuksia, motivaatio kasvaa

 • Oivallat mikä painaa ja stressaa, ja saat siihen järjestystä

 • Suunnitelmallisuudesta lisää hyvinvointia, jaksamista ja työniloa

 • Opit miten ohjata toisten ajankäyttöä työpaikallasi

Ota yhteyttä

Katso Completon webinaari aiheesta. Klikkaa vaan linkkiä ja seuraa sivun alalaidassa olevia ohjeita.