Medix Biochemica

Medix Biochemican osaamisen taso on maailman huippua, ja heitä oli ilo palvella johtamis- ja esimiestaitojen kehittämisessä.

Medix Biochemicalla lähdettiin liikkeelle onnistuneiden kehityskeskustelujen valmiuksista. Niiden rakennetta ja kirjaamistapaa kehitettiin, ja johto ja esimiehet valmennettiin vetämään laadullisesti hyviä ja osaamisen kehittämiseen tähtääviä kehityskeskusteluja.

Johtamistaitojen valmennusta seurasi henkilöjohtamistaitojen valmennus, jossa etsittiin taloon sopivia käytännön toimintamalleja. Osallistujien motivaatio oli vahvaa, ja hankaliinkin tilanteisiin löydettiin vastaukset valmennuksen aikana.

Completon valmentajat tukivat myös yrityksen esimiesfoorumityöskentelyä, jossa kaikki opittu jalkautettiin. Medixissä koetaan, että sen johtamiskulttuuri on ottanut isoja askelia eteenpäin kohti modernia johtamista asiantuntijaorganisaatiossa.

CASE: Verago

Yhdessä Completon kanssa Veragossa pohdittiin johtajuutta, parasta johtamistapaa nopean ja jatkuvan kasvun tueksi.

LUE LISÄÄ

Simple Share Buttons
Simple Share Buttons