Metsä Group

Tämä casekuvaus on sellaisenaan julkaistu Metsä Groupin intranet sivuilla 27.4.2012

Metsä Groupin jäsenpalvelujen metsäasiantuntijoiden työtehtävät ovat monipuolistuneet uuteen toimintatapaan siirtymisen myötä. Heistä on tullut yhä enemmän työkavereidensa sparraajia, jotka pitävät huolta siitä, että piireillä palveluosaaminen on hallussa.

Kun Teijo Kurvinen aloitti vuonna 2007 Mikkelin piirin jäsenpalveluesimiehenä, työt olivat enimmäkseen markkinointia ja tapahtumien järjestämistä. Hän oli tuolloin 75-prosenttisesti ostoesimies. Prosenttiluvut vaihtoivat pikkuhiljaa paikkojaan, ja viime vuoden alusta lähtien hän on tehnyt jäsenpalvelutehtäviä kokopäivätoimisesti.

Jäsenpalvelujen metsäasiantuntija vastaa piirin palvelukokonaisuudesta ja -osaamisesta. Siihen sisältyy puunoston ja palvelumyynnin tuki sekä jäsenpalvelutoimien suunnittelu ja niiden toteutumisen seuranta. Hän sparraa myös metsän ja luonnonhoidon metsäasiantuntijoita, ainakin käytössä olevien palveluihin liittyvien työkalujen osalta. Piirien tk-tukihenkilöt hoitavat edelleen teknisemmät pulmat.

Vuorovaikutus tärkeää

”Pitkästä ostoesimiehen työrupeamasta on minulle hyötyä nykyisessä hommassani. On helpompi tukea ja valmentaa, kun asiat ja työkalut ovat entuudestaan tuttuja”, Kurvinen kertoo.

Sparrauksessa Kurvinen käyttää mieluiten vierihoitoa eli käy asioita läpi kollegansa kanssa kahdestaan tai pienessä ryhmässä. “Jokaisella on vastuu omasta oppimisestaan, ja uskon, että kynnys neuvojen pyyntöön pysyy tällaisessa kaverituessa matalana.”

”Vaikkapa metsäverkkoasioita on helpompi selvitellä pienellä porukalla ja vielä niin, että sparrattavani pääsee koko ajan itse tekemään ja kokeilemaan. Vuorovaikutus on erittäin tärkeää, ja usein saan hyviä vinkkejä eteenpäin kerrottavaksi siitä, miten joku on jonkun tietyn ongelman ratkaissut.”

”Opastusta annetaan toki hankintaryhmätasollakin, ja käytössä on myös OCS-neuvottelujärjestelmä, jonka avulla saadaan lyhyeen neuvonpitoon vaikka koko piirin porukka kerralla.”

”Vaikka tehtäviini kuuluu seurata jäsenpalveluiden toteutumista, en kuitenkaan ole kollegoideni esimies”, Kurvinen painottaa. ”Jos joku on jäämässä tavoitteistaan, koetamme yhdessä miettiä, miten asiat voisivat edetä paremmin. Toimihenkilöiden oman työn kehityssuunnitelmista on suuri apu. Niistä käy ilmi, millaisten asioiden opettelua tai kertausta kukin mielestään tarvitsee.”

Monipuolinen valmennuskurssi

Jäsenpalvelun metsäasiantuntijoille ja piirien tk-tukihenkilöille pidettiin 19.–20. huhtikuuta valmennuspäivät, joilla oli tarjolla peruspedagogiikkaa kouluttamisesta, oppimisesta ja ryhmien käsittelystä. Päivien aikana käytiin lävitse valmentamisen perusasioita ja siihen tarvittavia vuorovaikutustaitoja, selvitettiin miten valmentamista voi harjoitella sekä miten voi saada aikaan aitoa oppimista.

”Tarjolla oli todella monipuolisesti valmentamiseen liittyvää tietoa. Se oli uutta tietoa meille, joilla lähes kaikilla on taustanaan metsäalan koulutus. Käytännön harjoitustilanteet avittivat asiakokonaisuuksien omaksumista”, Kurvinen kertoo.

”Nyt täytyy kertailla oppimaani ja miettiä, miten pystyn parhaiten hyödyntämään sitä käytännön työssäni. Kiinnostavinta oli ehkä kuulla ihmisen oppimisprosessista eli siitä, miten asiat voi saada menemään perille. Tässäkin luotan vuorovaikuttamiseen ja itse kokeilemiseen.”

Valmennuskoulutuksen järjestänyt Completo Consulting sai hyvää palautetta osallistujilta. Kouluttaja Tuuli Jakobsson kävi tuoreeltaan esittämässä valmennuksessa esille nousseita asioita esimiestyön kehittämispäivillä, jotka järjestettiin piiripäälliköille ja muille esimiehille 24.–25. huhtikuuta.

Iso muutos käynnissä

Mikkelin piirillä on Kurvisen mukaan muutosvalmiutta ja paljon hyvää osaamista. ”Toimintatavoissa viedään läpi isoa muutosta, mutta jokainen on varmasti jo huomannut, että kokonaisvaltaisille palveluillemme on olemassa selkeä tilaus”, Kurvinen arvelee. ”Tuskin kukaan enää haluaisi paluuta entiseen, vaikka uusia asioita tulee aika ripeässä tahdissa omaksuttavaksi.”

Kurvinen huomauttaa, että myös markkinointitapahtumien järjestäminen hankintaryhmien kanssa ja viestintään liittyvät piirin asiat toki kuuluvat yhä jäsenpalveluiden metsäasiantuntijan tehtäviin. Samoin yhteistyö tiettyjen sidosryhmien kanssa, mistä piiripäälliköt hoitavat edelleen oman osansa.

(Teksti: Sirkku Vanhatalo, kuvat: Anna-Kaisa Kontinaho)

CASE: Fonecta

Completo toteutti Fonetan numeropalvelulle tuloksellisen asiakaspalveluvalmennuksen.

LUE LISÄÄ

Simple Share Buttons
Simple Share Buttons