MINDFULNESS-VALMENNUSTEN MODUULIT

Toteutettavissa myös virtuaalisesti.

1. ITSENSÄ JOHTAMINEN

Opit vahvan ja kestävän itsereflektiosta kumpuavan itsensä johtamisen taidon, jolla ylläpidät motivaatiota, tuottavuutta, yhteisöllisyyttä ja työtyytyväisyyttä.

Tutustu

2. TASAPAINOON ARJEN TYÖSSÄ

Opit keinoja purkaa kuormittuneisuutta mm. viisaalla taukojen pitämisellä sekä työajan ulkopuolella kokonaisvaltaisemmin keinoin.

Tutustu

3. TIETOISUUSTAIDOT

Valmennuksen avulla teet entistä parempia valintoja elämässäsi. Löydämme prioriteettisi. Saat tasapainoa kaikille elämänalueille. Osaat uudistua haluamaasi suuntaan.

Tutustu

4. BALANCE ON THE GO WORKSHOP (6 x 2h)

Kuusi tiivistä iltaa tasapainoon ja elämänhallintaan: virkistymistä, inspiraatiota, voimaantumista, käytännön keinoja mindfulnessiin ja itsetuntemukseen.

Tutustu

Mindfulnessin hyödyt

Mindfulness eli tietoisuustaito on täydellisen läsnäolon taito. Siinä pyritään kohti tasapainoista olotilaa, jossa tuomitsematta ja tarkoituksenmukaisesti aistit miten nykyhetken kaikki eri osat vaikuttavat sinuun.

Mindfulnessia harjoittelemalla opit huomaamaan enemmän, näet enemmän mahdollisuuksia, ymmärrät muiden näkökulmia, löydät ratkaisut ja osaat hyödyntää intuitiivista eli nopeaa ongelmanratkaisukykyäsi. Oheishyötynä on mm. parempi stressinhallinta.

Mindfulnessin hyödyistä on jo kohtuullisesti tieteellistä tutkimusta. Tämän 29 yksittäistä tutkimusta yhdistävän metatutkimuksen mukaan mindfulnessin vaikutus oli stressiä kohtaan vahva, sekä masennusta, ahdistusta, distressiä ja elämänlaatua kohtaan kohtuullisen vahva (Khoury, B. et al., 2015).

Toisessa 17 tutkimusta yhdistävässä metatutkimuksessa löydettiin myös selkeä positiivinen yhteys mindfulnessin ja stressinhallinnan välille. Tutkimuksen johtopäätöksissä kehotetaan voimakkaasti sisällyttämään mindfulness-tyyppinen lähestymistapa osaksi kaikkea stressinhallintaa. (Sharma, M. & Rush, S. E., 2014.)

Herättelemme tietoisuutta eri menetelmin

 • Aivotutkimus johtajuuden kehittämisessä

 • Tietoisuus ja läsnäolo

 • Tietoinen johtaminen / realized leadership

 • Itsetuntemuksen kasvattaminen

Aikataulutetut avoimet valmennukset

Avoimet valmennukset listalla

“Intuitio on ihmisille luonnollinen kyky ja on hyödyllistä oppia hyödyntämään sitä myös liike-elämässä.”

1. Itsensä johtaminen

Kaikki itsensä johtaminen alkaa itsereflektiotaidoista. Valmennuksessa käytettävän DISC-mallin avulla hahmotamme meille ominaiset tunnetilat ja käyttäytymismallit. Opit ymmärtämään niitä tukevat mekanismit ja lainalaisuudet.

Valmennuksessa opimme havaitsemaan miten subjektiivisuutemme vaikuttaa meitä ympäröiviin ihmisiin, asioihin sekä tilanteisiin. Hahmotat sinua ympäröivät, avainasemassa olevat sosiaaliset kokonaisuudet ja tiedät, miten parantaa niitä.

Löydämme valmennuksessa sisäiset motivaatiotekijäsi, jotka ohjaavat toimintaasi ja vaikuttavat asenteeseesi. Elämänhallintasi paranee kun tiedostat mitä sinulla on ja mitä kaipaat lisää. Löydät itse avaimia hyvinvointisi parantamiseen, tarpeittesi täyttämiseen ja saavutat elämässäsi tasapainoisen tilan.

Vahvojen vuorovaikutustaitojen sekä itsensä johtamisen kautta osaat toimia tilanteessa kuin tilanteessa objektiivisesti ja ratkaisukeskeisesti. Tämä on erityisen tärkeää esimiesasemassa. Työnteko tulee helpommaksi, yhteistyö sujuvoituu. Koet työssäsi enemmän onnistumisia. Saavutetun tasapainon kautta motivaatio, tuottavuus, yhteisöllisyys ja työtyytyväisyys kasvavat.

Valmennuksen jälkeen osaat hyödyntää uutta osaamistasi myös muiden havainnoimiseen. Kun ymmärrys itsestä kasvaa, työskentely muiden kanssa helpottuu. Muiden käyttäytymisen ja oikkujen käsitteleminen tulee luontaiseksi ja helpoksi. Et enää vastaa hankaliin tilanteisiin tunteilla, vaan rakentavasti ja ongelmia purkavasti.

Moduulin sisältöä otsikkotasolla

 • Itsensä johtamisen ydin
 • Itsensä johtaminen esimiesasemassa
 • Itsensä johtamisen 7 kulmakiveä
 • Oma käyttäytymistyyli (Completo DISC)
 • Oman käyttäytymisdynamiikan vaikutus yhteistyötilanteissa
 • Toimiminen erityylisisten ihmisten kanssa käytännössä
 • Sisäiset motivaatiotekijät
 • Tietoinen itsensä ohjaaminen ja kehittäminen
 • Miten löytää itsen ja erityylisten ihmisten vahvuudet ja tukea vahvuuksien kasvattamista?

Hyödyt pähkinänkuoressa

 • Selkeyttä omaan persoonaan, käyttäytymis- ja johtamistyyliin
 • Aito ymmärrys ihmisten erilaisuudesta

 • Käytännön osaamista erilaisten ihmisten kanssa toimimiseen

 • Henkilökohtainen itsensä johtamisen filosofia selkiytyy 7 kulmakiven kautta

 • Oivallat miten haluat itseäsi kehittää omista vahvuuksistasi käsin

Ota yhteyttä

2. Tasapainoon arjen työssä

Valmennuksen avulla opit keinoja purkaa kuormittuneisuutta sekä työpäivän aikana lyhyellä tauolla, että työajan ulkopuolella kokonaisvaltaisemmin.

Valmennuksesta saat tietoa siitä, mitä kehossa tapahtuu stressitilassa ja miten voit harjoittaa kehon ja mielen aktiivista palautumista. Helposti miellettävien ja konkreettisten esimerkkien kautta voit lisätä tietoisuuttasi kehon ja mielen tunneyhteydestä ja oman hyvinvoinnin hallinnasta.

Tiedosta, pysähdy ja päästä irti.

Moduulin sisältöä otsikkotasolla

 • Lyhyt ja pitkäkestoinen kuormittuminen
 • Stressin fysiologiset oireet
 • Allostaasi – muutos fysiologisessa säätelyjärjestelmässä
 • Kuormittumisen purkaminen ja palautuminen
 • Pysähtyminen ja irtipäästäminen
 • Palautumisen tarve
 • Emotionaalinen tila
 • Kokemus ja tunne oman energian puutteesta
 • Palautumisen kaksi ulottuvuutta
 • Neuroseptio – tiedostamattoman mielen toiminta

Hyödyt pähkinänkuoressa

 • Osaat purkaa kuormittavia tilanteita

 • Osaat aktiivisesti palautua kuormittavista tilanteista

 • Olet stressaavissakin tilanteissa itse oman hyvinvointisi herra

 • Tiedät rajasi ja osaat hallita kuormitusta proaktiivisesti

 • Osaat omalta osaltasi välttää kollegoitesi ja mahdollisten omien alaistesi ylikuormitusta

Ota yhteyttä

3. Tietoisuustaidot (Mindfulness)

Tietoisuustaidoilla tulet tutummaksi itsesi kanssa ja ymmärrät itseäsi syvemmin, jotta voit tehdä askel kerrallaan entistä parempia valintoja elämässäsi. Opimme käytännönläheisiä mindfulness-taitoja ja tekniikoita, jotka voi viedä heti omaan arkeen.

Opimme aivotutkimuksen valossa miten ihmismieli kykenee aidosti uusiutumaan ja valjastamme kapasiteettimme uuden synnyttämiseen vanhan ja juurtuneen sisäisen rutiinin sijaan.

Valmennuksessa löydämme mikä elämässäsi on tärkeää ja arvokasta. Pohdimme mistä voit joustaa ja mitä et mistään hinnasta antaisi pois. Tärkeiden arvojen tiedostamisen kautta rakennamme vahvaa perustaa henkilökohtaiselle tasapainollesi sekä työelämän onnistumisille.

Pohdimme mikä elämässäsi on muutoksessa ja kuinka olet itse kasvamassa. Keksit tarkasti mitä haluat elämässäsi kasvattaa asenteiden, ajatusten ja tunteiden tasoilla. Uusilla oivalluksilla uudistat elämääsi, virkistät ajatteluasi ja löydät seuraavan version sinusta.

Moduulin sisältöä otsikkotasolla

 • Mindfulness työkaluna
 • Tietoinen läsnäolo arjessa
 • Luovuuden mahdollistaminen
 • Tarvitsenko muutosta?
 • Ajattelumallien uudistaminen ja rutiinien hallittu rikkominen
 • Arvojen löytäminen ja tiedostaminen
 • Henkilökohtaisen kehityksen keinot

Hyödyt pähkinänkuoressa

 • Sisäinen rauha, tasapaino ja oma äänesi voimistuvat

 • Luottamus elämääsi lisääntyy

 • Osaat ja tiedät mitä uutta luoda elämääsi

 • Teet parempia valintoja elämässäsi

 • Löydät keinoja uusiutua ja kasvaa kohti syvintä olemustasi

Ota yhteyttä

4. Balance on the Go workshop, 6 x 2h

Kuusi erilaista tiivistä iltaa tasapainon ja elämänhallinnan taitoihin. Näistä kahden tunnin illoista saat tiiviissä muodossa virkistymistä, inspiraatiota, voimaantumista ja käytännön keinoja omaan itsetuntemukseen, tietoisuustaitoihin, mindfulness-harjoituksiin sekä hyvinvointiin arjen työssä.

Workshopissa syvennytään omaan itseen ja kasvatetaan tietoisuutta omasta toiminnasta. Workshopista saaduilla taidoilla teet parempia valintoja omassa elämässäsi. Tietoinen läsnäolo auttaa myös työssäsi hahmottamaan paremmin mitä juuri nyt tapahtuu, jolloin pystyt ajattelemaan tasapainoisemmin sekä päättämään mihin voimavarasi laitat.

Näissä illoissa tutustutaan useiden opettajien kehittämiin menetelmiin tai harjoituksiin. Mukana on kirjavinkkejä ja inspiraatiota myös kurssin jälkeiseen elämään.

Tekniikoita esim. seuraavilta opettajilta ja kirjailijoilta:

 • Dr. Joe Dispenza
 • Dr. Christiane Northrup
 • Davidji, Meditation teacher, former CEO of Deepak Chopra Center
 • Caroline Myss
 • Dr. David R. Hamilton, PhD

Kurssista tehdään ääninauhoitteet, jotka jokainen saa kurssin jälkeen omaan käyttöön.

Moduulin sisältöä otsikkotasolla

Ensimmäinen ilta

 • Tunne itsesi ja muut positiivisen ja rakentavan DISC-mallin avulla
 • Saat oman Completo DISC itsetuntemusprofiilin
 • Opit miten tulla toimeen erityylisten ihmisten kanssa parhaiten

Toinen ilta

 • Opit kuinka uudistaa voimavarojasi mindfulnessharjoituksin
 • Selvitämme miksi kannattaa meditoida ja kuinka se tehdään
 • Meditointiharjoituksia

Kolmas ilta

 • Palautumisen tekniikoita
 • Tasapainoon arjessa – tietoa ja oivalluksia
 • Voimavarojen lisäämisen keinoja arkipäivään

Neljäs ilta

 • Puhutaan hyväksymisestä, itsen, toisten ja tapahtumien
 • Opitaan harjoituksia menneestä irti päästämiseen
 • Löydetään syvempää tasapainoa

Viides ilta

 • Opitaan fight-or-flight reagoinnista, kuinka se tapahtuu
 • Löydetään keinoja oman akuutin stressin vähentämiseen

Kuudes ilta

 • Opitaan kuinka rakennetaan oman elämän tulevaisuuden tavoitteita
 • Opitaan visualisointitekniikoita
 • Voimaannutaan monenlaisin visualisaatioharjoittein

Hyödyt pähkinänkuoressa

 • Hyväksyntä niin itseä kuin toisia ihmisiä kohtaan kasvaa

 • Löydät iloa ja voimaannut elämästä ja työstäsi

 • Inspiroidut ja virkistyt

 • Rakennat myönteistä voimaa sisälläsi

 • Vahvistat sisäistä tasapainoasi, joka auttaa sinua monella elämänalueella

Ota yhteyttä