Loading...
Tietoisuus2019-12-05T18:40:49+03:00

TIETOISUUS-VALMENNUSTEN KOKONAISUUDET

MINDFULLNESS JA RETRIITTI

Läsnäolotaito on tietoisen johtajan ensimmäinen pysäkki kohti fokusta, positiivista strategiaa ja uusiutumista.

Tutustu

INTUITIO JA LUOVUUS

Innovointi syntyy luovassa työyhteisössä vahvan ja osaavan intuition kautta.

Tutustu

ITSE- JA IHMISTUNTEMUS

Avain hyvään johtamiseen on itsetuntemuksessa. Itsensä tunteva omaa myös ihmisten lukutaidon.

Tutustu

STRESSIN HALLINTA

Osaamalla käsitellä positiivista ja negatiivista stressiä elämä ja työ ovat tasapainossa.

Tutustu

ITSENSÄ JOHTAMINEN

Itsensä johtaminen on kaiken alku. Se kasvattaa tunneälyä ja sitä ohjaavat sisäiset motivaatiotekijät.

Tutustu

Askel tietoisuuteen lähtee itsestä

Tietoisuusvalmennuksissa herättelemme tiedostamattomia taitoja itsensä kehittämiseksi. Tietoisuus on ymmärrys ympäröivästä maailmasta ja omasta itsestä. Askel tietoisuuteen lähteekin itse- ja ihmistuntemuksesta.

Vaatii uskallusta hyödyntää tiedostamaton potentiaali, mutta sen rajattomat mahdollisuudet taatusti palkitsevat. Intuition, luovuuden ja mindfulnessin käyttö liike-elämässä lisääntyy, mutta sen potentiaalin hyödyntäminen on vasta aluillaan.

Me valmennamme tietoisuuden ja intuition kehittämistä osana liiketoiminnan kehittämisen prosessia. On aika etsiä vastauksia sisältämme, jossa suuri määrä oikeaa tietoa vain odottaa.

Herättelemme tietoisuutta eri menetelmin

 • Aivotutkimus johtajuuden kehittämisessä

 • Tietoisuus ja läsnäolo

 • Tietoinen johtaminen/realised leadership

 • Itsetuntemuksen kasvattaminen

 • Itsetuntemuksen kasvattaminen

“Intuitio on ihmisille luonnollinen kyky ja on hyödyllistä oppia hyödyntämään sitä myös liike-elämässä.”

Mindfulnessilla tietoinen johtajuus on ulottuvillasi

Mindfulness perustuu taitoon olla läsnä. Hektinen työelämä ja liike-elämän vaatimukset edellyttävät läsnäolon taitoa ja sisäisen tietämyksen kehittämistä. Meditointi tuo fokusta toimintoihin ja ajatuksiin. Tunne, uskomus ja asenne ovat positiivisen strategian eväät. Myönteinen asenne on tuotteliaan työntekijän voimanlähde.

Järjestämme myös tietoisen johtamisen retriittejä. Tavoitteena on löytää johtamisen syvempi ulottuvuus ja voima uusiutumisen kautta.

Pähkinänkuoressa

 • Mindfullness koulutus itsetuntemukseen

 • Mindfulness työyhteistön ohjaamisen työkaluksi

 • Tietoisen johtamisen retriitti

 • Johtoryhmämme meditoi ja lisää sillä älykkyyttään

 • Uusituminen uralla ja itsenä

Luovuus ja intuitio työelämässä

Luovassa työyhteisössä syntyvät innovaatiot. Ideointi, brainstorming, oivalluttaminen, innovointi, luovuus ja intuitio ovat liiketoiminnan kehittämisen sokeri. Päästäkää luovuutenne ja intuitionne työelämässä valloilleen!

Opi mitä moderni aivotutkimus kertoo luovuudesta, uusien oivallusten syntymisestä. Opi kuinka tavoittaa keinot Harvardin yliopiston menetelmin. Hiljentyminen, meditointi näyttää tutkimusten mukaan lisäävän aivojen harmaata massaa, sitä kautta kapasiteettia ja älykkyyttä. Todistetusti.

Intuitio on ihmisille luonnollinen kyky ja on hyödyllistä oppia hyödyntämään sitä myös liike-elämässä. Intuitiota voit kehittää tietoisesti oppimalla kuuntelemaan omaa intuitiotasi, sitä mitä se sinulle kertoo, ja minkä huomaat vain jos kiinnität siihen huomiota. Intuitiota käytät parhaimmillaan päätöksenteossa ja ongelmanratkaisussa. Taitava toimii rationaalisesti ja intuitiivisesti.

Pähkinänkuoressa

 • Uuden luomisen menetelmät

 • Meditointi, hiljentyminen

 • Sisäisen viisauden löytäminen

 • Intuitio johtajan työkaluna

 • Tasapaino ja tuottavuus balanssissa

Itse- ja ihmistuntemus on oivalluttava taito

Hyvä ihmistuntemus lähtee hyvästä itsetuntemuksesta. Kun tuntee itsensä, on helpompi tutustua syvällisemmin toisiin. Asiakas- ja henkilöstötuntemustasi kehität syventämällä ihmisten lukutaitoasi.

Tie itse- ja ihmistuntemukseen on jännittävä ja oivalluttava. Oivallutamme sinut mm. Completo DISC:iä, enneagrammia, 360 arviointia ja päättelykykytestiä apuna käyttäen. Mukana ihmistuntemuksen matkalla mukanasi on aina koulutettu ja kokenut coach.

Pähkinänkuoressa

 • Tunnista oma ja toisten tyylit discin avulla

 • Erilaiset ihmiset luovat tehokkaan työyhteisön

 • Enneagrammi – syvällistä tietä omasta persoonallisuudesta

 • Päättelykykytesti – älykkyyden mittaaminen

 • 360 johtajuus- ja esimiesarviot

Stressi hallintaan tasapainoisella elämällä

Tasapainon ylläpitäminen elämässä on ensiarvoisen tärkeää. Merkityksellinen työ merkitsee iloa elämässä. Oma ajattelutapa ja suhtautuminen painottuvat.

Hyvä ajankäytön suunnittelu mahdollistaa tuottavan ja stressittömän työpäivän. Usein ensimmäinen askel on omien aikavarkaiden tunnistaminen ja selättäminen. Ajanhallinnan valmennuksessa teemme sinusta aikasi herran ja tarjoamme käytännöllisiä työkaluja. Kumpi päättää ajastasi: sinä vai kello?

On olemassa positiivista ja negatiivista stressiä – me valmennamme sinut hallitsemaan ja hyödyntämään niitä. Positiivisuudesta voi tehdä strategian ja negatiivisesta stressistä voi selviytyä ja kritiikin osaa ottaa vastaan. Kun elämä ja työ ovat tasapainossa, huolisyöppöihin osaa suhtautua rakentavasti.

Pähkinänkuoressa

 • Kolmenlaista stressiä

 • Stressin tunnistaminen ja hallinta

 • Ajanhallinta ja organisointi

 • Myönteisen oman voiman rakentaminen

 • Vaikeiden tilanteiden ylittäminen

Itsensä johtaminen on jokaisen perusvelvollisuus

Jotta voi johtaa muita, pitää ensin johtaa itseään. Hyvä itsensä ja muiden johtaja hyödyntää tunneälyä työelämässä ja ymmärtää vastuullisen vuorovaikutuksen merkityksen käytännössä.

Arvot luovat perustan hyvälle työelämälle ja menestymiselle. Mistä voit joustaa ja mitä et mistään hinnasta antaisi pois? Tunnistatko sisäiset motivaatiotekijäsi, jotka ohjaavat toimintaasi, vaikuttavat asenteeseesi ja mahdollisesti näkyvät käyttäytymisessäsi? Entä millaista on stressikäyttäytymisesi ja puolustusreaktiosi? Johda itseäsi hyvällä mielellä – se näkyy muillekin.

Pähkinänkuoressa

 • Tunneäly työelämässä

 • Itsen johtaminen, tasapaino

 • Itsen johtamisen kulmakivet

 • Oman motivaation tutkiminen

 • Oman inspiraation lähteet

Kuinka voimme auttaa - kysy meiltä!

Valmentaja, jolla on tietoisuus-valmennuksiin syvällinen asiantuntemus, ottaa sinuun pian yhteyttä. Kysyminen ei sido sinua mihinkään.

KYSY MEILTÄ

Simple Share Buttons
Simple Share Buttons