Gustav Paulig

Tämä dynaaminen markkinointi ja –myyntiyritys on trendikäs ja uutta jatkuvasti luova ja sillä on omalla alallaan vahva asema markkinoilla.

Haaste ja tavoite – neuvottelutaito kilpailukeinona

Talossa päätettiin kehittää sekä myynnin että ostotoiminnon neuvottelutaitoja. Tarpeet olivat ilmeiset, neuvotteluihin haluttiin selkeää järjestelmällistä rakennetta tukemaan tavoitteiden saavuttamista. Neuvottelun vuorovaikutustaitoja tarvittiin, sekä taitoja toimia erilaisten asiakkaiden kanssa tilanneviisaasti. Sopimuksista päättävien henkilökohtaista vaikuttavuutta haluttiin lisätä

Ratkaisu

Molemmille toiminnoille järjestettiin soveltuvat valmennukset ja niiden lähdettyä käyntiin levisi talon sisällä innostunutta palautetta vahvoista käytännönläheisistä neuvotteluvalmiuksien löytymisestä.

Myönteinen lumipalloefekti

Innostus johti kaikille halukkaille järjestettyyn mahdollisuuteen kehittää neuvottelutaitojaan. Samalla valmennusten sisältöjä sovitettiin erilaisiin neuvottelutilanteisiin sopiviksi. Valmennukseen saattoi osallistua sekä sisäisiä neuvotteluita tekeviä, paljon palavereissa istuvia henkilöitä, niin myyjiä kuin ostajiakin, sekä kaiken tasoisia esimiehiä ja johtajia.

Lisäarvoa organisaatiolle

Valmennuksen ollessa näin laajaa päästiin sillä kehittämään koko talon sisäistä neuvottelukulttuuria, sen tehokkuutta ja selkeää rakennetta. Päästiin miettimään parhaita toimintatapoja muun muassa palaverien kehittämisessä ja monin osin tarttumaan toimimattomaan ja muuttamaan sitä kivutta ja käytännön elämää helpottaen.

Yhteisen kielen valmennettavien ja valmentajien kesken takasi Completo disc toimintatyylin viitekehys, sekä jokaisen valmennettavan saama henkilökohtainen profiili omista vahvuuksista ja kehittymisalueista neuvottelijana.

CASE: Suomen Hypoteekkiyhdistys

Hypolle toteutettiin kahden vuoden mittainen Premium-koulutusohjelma Completon ja Helsingin Kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksen toimesta.

LUE LISÄÄ

Simple Share Buttons
Simple Share Buttons