Suomen Hypoteekkiyhdistys

Hypolle toteutettiin kahden vuoden mittainen Premium-koulutusohjelma Completon ja Helsingin Kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksen toimesta.

Kehittäminen – strateginen valinta

Varatoimitusjohtaja Ari Pauna kuvailee kehittämistä strategisena valintana.”Hypolle on äärimmäisen tärkeä strateginen valinta kehittää ja kouluttaa henkilöstöä tässä vaiheessa. Emme pystyisi erottautumaan tällä palvelualalla muutoin kuin aidolla asiakaspalveluosaamisella. Tämän tyyppinen koulutus oli meille iso askel eteenpäin.”

Myyntihenkisyyttä koko taloon

”Myyntihenkisyys oli koko toteutetun koulutuksen punainen lanka. Koulutusta sai koko talon väki asiakaspalvelusta hallintoon saakka, myyntihenkisyyden nimessä ja pankkitoiminnan riskit halliten.” Hallinnossakin tulokset näkyvät hyvin juuri sisäisen myyntihenkisyyden näkökulmasta. ”Mielenkiinnolla seuraamme tämän vuoden henkilökohtaisten myyntitulosten kehittymistä. Koulutukseen osallistuneet ovat pitäneet koulutusta erittäin hyvänä. Onnistumisen kokemukset tentissä ja sen läpäiseminen ovat tietenkin hienoa.”

Ongelmanratkaisua yhdessä

Ari on ollut Completon koulutukseen tyytyväinen. ”Completon koulutus on ollut käytännönläheistä ja oikeita arjen ongelmia ratkaisevaa. Kouluttajat ovat rakentaneet osallistujien kanssa sellaista osaamista, jota voi heti soveltaa työhön. Kouluttajat eivät ole tarjonneet valmiita ratkaisuja, vaan valmennukselliset ratkaisut oli rakennettu Hypon omaan tilanteeseen, arvomaailmaan ja haasteisiin.”

”Ja mikä tärkeintä, myyntitilanteiden hallintaan on saatu käytännön taitoja. Ja pitää muistaa, että kaikesta kouluttamisesta huolimatta on tärkeää valita juuri oikeat henkilöt myyntityöhön. Perusasia myyntityössä on hyvä on asenne, halu tehdä myyntityötä.” Myyntityön onnistumisen perusasioita varmistettiin koulutuksen luonteella. Kaikki alkuarvioinnit, toimintakulttuurin kartoitus, 360-arvio sekä Completo disc -myyntityylin profiili ovat olleet toimivia välineitä, ja Hypoteekkiyhdistys haluaa uusia ne jatkossa säännöllisesti.

Osaaminen ja strategiset tavoitteet käsi kädessä

”Kymmenen- kahdenkymmenen vuoden kuluessa pankkialalla tapahtunut murros on meillä toteutettu viidessä vuodessa. Tulemme kiinnittämään vielä enemmän huomiota siihen, ovatko henkilöstön vahvuudet varmasti niitä, jotka vastaavat meidän strategisia tavoitteitamme. Ihan totaalisesti erilaiseen tavoitemaailmaan aikanaan rakennettu organisaatio on nyt käännetty ylösalaisin ja nyt päästään todella tekemään tulosta!”, Ari toteaa tyytyväisenä.

CASE: Verago

Yhdessä Completon kanssa Veragossa pohdittiin johtajuutta, parasta johtamistapaa nopean ja jatkuvan kasvun tueksi.

LUE LISÄÄ

Simple Share Buttons
Simple Share Buttons