Loading...
DISC ja sertifioituminen2020-01-15T17:19:10+03:00

Mikä DISC on ja kuinka sitä voidaan käyttää?

DISC on teoria yksilön käyttäytymisestä rakennettuna selkeäksi viitekehykseksi ja arviointityökaluksi. Sen tarkoitus on lisätä itsetuntemusta, itsereflektiokykyä sekä muiden ymmärtämistä. Viitekehyksenä DISC perustuu yhdysvaltalaisen käyttäytymistutkija Willian Moulton Marstonin malliin vuodelta 1928, joka osin pohjaa Carl Gustav Jungin työhön.

Mallin avulla saadaan käytännöllistä tietoa omien käyttäytymistyylien luontaisista vahvuuksista ja kehittämiskohteista. DISCin tuoman ymmärryksen avulla lisääntyy tietoisuus, taito havaita ja ymmärtää itseä ja muita. Niin johtamistilanteissa kuin yhteistyötilanteissakin se mahdollistaa tietoisen itselleen sopivan käyttäytymisen hienosäädön; käyttäytyminen toimii tällöin työkaluna ilman että yksilö itse on käyttäytymistyylinsä vietävänä. Mallin hyödyntäminen lisää onnistumisia arjessa, tehostaa omaa työtä ja johtaa sujuvaan ja riidattomaan kanssakäymiseen sekä antaa mielenrauhaa, myös työn ulkopuolella.

DISCin käyttöalueet työelämässä?

Completon asiakkaat ovat hyötyneet DISCistä työkaluna muun muassa:

  • kehittäessään johtamisen ja esimiestyön käytäntöjä
  • ohjatessaan tiimejä tuloksellisempaan yhteistyöhön
  • tehdessään valmennuksia
  • kasvattaessaan myyntiä ja tehostaessaan ostoa
  • ymmärtääkseen asiakkaiden käyttäytymistä
  • rekrytoidessaan oikeita henkilöitä.
Hanki DISC-sertifikaatti

”DISC-malli tukee henkilökohtaista onnistumista, auttaa ymmärtämään itseä ja muita kaikentyylisissä työtilanteissa. Se antaa avaimet myös tietoiseen oman tyylin mukauttamiseen.”

Satu Pitkämäki

DISCin perusteet

Ihmisten persoonallisuudesta, luonteesta ja käyttäytymistyyleistä puhuttaessa on tärkeää huomata että kaikki kolme ovat eri asioita. DISC-malli on vahva ja rakenteellinen työkalu käyttäytymisen ymmärtämiseen eri tilanteissa. Se tuo käyttäytymisen ymmärtämisen konkreettiselle tasolle. Viereinen video kertoo lisää asiasta englanniksi.

Malli rakentuu neljästä perustavanlaatuisesta käyttäytymistyylistä. Tyylien nimet juontuvat niiden alkuperäisistä englanninkielisistä kuvauksista: D-tyyli (Dominance), I-tyyli (Influence), S-tyyli (Stable/Steadiness), and C-tyyli (Compliance/Correctness).

DISC-tyylien kuvaukset

Kuvaukset videoina (englanniksi)

D-tyyli

D-tyyliset ovat käyttäytymiseltään määrätietoisimpia ja voimakkaimpia. D-tyyliset ovat yleensä melko kilpailunhaluisia ja tavoiteorientoituneita. Tuloksena tästä muut saattavat kokea D-tyylin liian aggressiiviseksi, jopa tylyksi, ehkä epäkohteliaaksikin. Paineen alla heiltä näyttää puuttuvan toisten huomiointi. D-tyylinen haluaa olla päättäjänä, haluaa vallan itselleen tilanteissa.

I-tyyli

I-tyyliset ovat ulospäinsuuntautuneita, sosiaalisia ja puheliaita. He ovat usein huomion keskipisteenä sillä he kommunikoivat mielellään ja yleensä runsaasti. He pitävät vuorovaikutustilantesta ja uusien ihmisten tapaamisesta, eivätkä yleensä vietä paljon aikaa yksin. He eivät pidä, eivätkä ole parhaimmillaan yksityiskohtiin paneutuessaan. Muut kokevat I-tyyliset ystävällisiksi, innostuneiksi ja eläväisiksi.

S-tyyli

S-tyyliset ovat tasaisia, rauhallisia ja levollisen oloisia. Vaikka he pitävät vuorovaikutustilanteista muiden kanssa, ovat he enemmän varautuneita ja vähemmän eläväisiä kuin I-tyyliset. S-tyyliset pitävät mieluummin asiat ennallaan, sillä muutokset ja yllätykset uhkaavat heidän turvallisuudentunnettaan. Perhe ja ystävät tuntuvat olevan erityisen tärkeitä juuri S-tyyliselle. He usein puolustavat omaa ryhmäänsä tai tiimiään hyvinkin tunteikkaasti, sillä oikeudenmukaisuus ja reiluus ovat erittäin tärkeitä S-tyyliselle.

C-tyyli

C-tyyliset ovat analyyttisia ja voivat olla hyvin yksityiskohtiin suuntautuneita, fokusoiden faktoihin, tietoon ja todistusaineistoon. He työskentelevät mielellään yksin, asioihin perusteellisesti syventyen ja ovat tyyleistä kaikkein varautunein ja hiljaisin. C-tyyliset ovat loogisia ja järjestelmällisiä lähestymistavassaan.

DISC nelikenttätimantti

Kaikkia tarvitaan

On tärkeää muistaa että kaikki DISC- käyttäytymistyylit ovat yhtä hyviä, kaikilla tyyleillä on omat vahvuutensa ja kehittymisalueensa. Eri DISC-tyyliset ihmiset ovat aidosti erilaisia.

Kaikkia tarvitaan

Mikä on Completo DISC®?

Oletko koskaan toivonut, että löytäisit helpon tien työntekijöittenne, tiimienne ja koko organisaationne onnistumiseen, tehokkaaseen toimintaan ja kehittymiseen? Completo DISC® asettaa teidät onnistumisen tielle nopeasti. Completo DISC® otetaan innostuneesti vastaan niin johto- ja asiantuntijatasolla kuin kaikissa muissakin organisaation toiminnoissa. Sen avulla kehitetään niin yksilön taitoja kuin valmennetaan tiimistä tehokas. Se on erinomainen tuki myös muutostilanteissa ja tuloksellisuuden vahvistamisessa.

Completo DISC® toteutetaan selaimen kautta yksilöllisenä kyselynä. Raportit ja profiilit ovat tarkkaan räätälöityjä asiakkaidemme yksilöllisiin tarpeisiin. Raportit ovat erinomaisen selkeitä napakkoine teksteineen ja visuaalisine kaavioineen. Räätälöinti tuottaa ainutlaatuisia, tavoitteenmukaisia raportteja, eikä silloin tarvitse tyytyä kankeisiin valmisraportteihin.

Completo DISC

Miksi valita Completo DISC?

Completo DISC® -raportti ohjaa kutakin yksilöä kehittymään antamalla tarkkoja vinkkejä ja ohjeita sujuvampaan toimintaan erilaisissa tilanteissa. Se kuvaa henkilön vahvuuksia, motivaatiotekijöitä, kehittymisalueita. Itsetuntemuksen kasvattamisen lisäksi raportti on siis ikään kuin tiekartta erilaisten ihmisten kanssa toimimiseen.

Kenelle DISC-sertifiointi on tarkoitettu?

DISC on erinomainen työkalu organisaatioiden HR-toiminnolle, myös globaaliin käyttöön. Kouluttajat, valmentajat, coachit, fasilitaattorit, konsultit hyötyvät siitä oman ammattitaitonsa kehittämisessä sekä työkaluna omien asiakkaittensa kanssa. Eri tasoiset managerit ja johtajat voivat integroida DISC-osaamisen omaan työhönsä kehittäen sen tuella johtamista, myyntiä, tehokkuutta tiimissään, asiakaspalvelua tai esimerkiksi tavoitteellista kommunikointia.

DISC-sertifiointi voidaan myös räätälöidä organisaationne tarpeisiin tarjoten juuri sen osaamisen,  jota teillä halutaan hyödyntää. Osa valmennuksesta voidaan toteuttaa myös virtuaalisesti. Kattavat oheismateriaalit ovat käytettävissäsi vapaasti sertifioiduttuasi. Sertifioinnin jälkeen saat edelleen kaiken tarvitsemasi tuen.

Haluatko olla kansainvälisesti sertifioitu DISC osaaja?

Haluatko lisätä DISC-osaamisen omaan työkalupakkiisi? Haluatko olla osa kansainvälistä DISC-verkostoa, joka toimii globaalisti, tällä hetkellä 55 maassa, 70 kielialueella. Opit kuinka hyödyntää DISCiä henkilöstön kehittämisessä, opit lukemaan ja purkamaan raportteja sekä paljon muuta.

Osallistu DISC-sertifiointiin

HALUATKO TIETÄÄ LISÄÄ?

Oli asiasi mikä tahansa, me completolaiset palvelemme mielellämme. Ota siis rohkeasti vain yhteyttä.

Simple Share Buttons
Simple Share Buttons