Loading...
Tuottavuus2019-12-05T18:41:38+02:00

TUOTTAVUUS-VALMENNUSTEN KOKONAISUUDET

TYÖYHTEISÖTAIDOT

Tehokkuuden ja tuottavuuden taustalla on toimiva työyhteisö, jossa tarvitaan työntekijän avaintaitoja.ällä.

Tutustu

PAREMMAT PALAVERIT

Palaverikäytännöillä tehostetaan yrityksen tuottavuutta: tee jokaisesta palaverista tarpeellinen ja tuloksekas.

Tutustu

KOULUTTAJAKOULUTUS

Moni kouluttaa työssään huomaamatta. Asiantuntemuksen perille saaminen edellyttää kouluttajataitoja.

Tutustu

AJANHALLINTA

Ajanhallinta on nykyihmisen tärkeimpiä ja helpottavimpia työelämän avaintaitoja.

Tutustu

YRITYSKULTTUURI

Yrityskulttuurin kehittämistä tarvitaan muutoksissa, yritysintegraatioissa ja -ostoissa.

Tutustu

Jatkuva toiminnan kehittäminen on yksi avaimista onnistumiseen

Tuottavuus-valmennuksemme tarkastelevat kannattavuuden kasvua ihmisten ja osaamisen kehittämisen ja prosessien kautta. Tarvitaan kirkkaan ja toimivan vision sekä strategian lisäksi osaamisen jatkuvaa kehittämistä ja työkaluja oman työn johtamiseen. Pienistä asioista syntyy merkityksellisiä kokonaisuuksia.

Parantamalla ajankäyttöä ja palaverikäytäntöjä turhat rönsyt jäävät pois ja käytännöt tehostuvat, jolloin voitte keskittyä ydinliiketoimintaanne. Tuottavuuden tehostaminen tarkoittaa myös toimivaa työyhteisöä ja yrityskulttuurin jatkuvaa kehittämistä haluttuun suuntaan.

Käyttämämme työkalut

 • Osaaminen tehokas hyödyntäminen

 • Tuottavuus tulee tehokkaasta toimintatavasta

 • Tehokas sisäinen toiminta

 • Palaverit kuntoon

 • Ajanhallinta työelämässä

“Tehosta kannattavuutta – virtaviivainen ja mietitty sisäinen toiminta on yrityksen tuloksellisuuden peruspilari.”

Työyhteisötaidot ovat vastuuta ja vastuuttamista

Työyhteisötaidot kasvattavat merkitystään hektisessä ja vaativassa ympäristössä. Mitkä ovat työntekijän avaintaidot? Oletko hyvä alainen? Osaatko esimiehenä johtaa? Miten hyödyntää sosiaalisia taitoja ja empatiaa työelämässä?

Auttamisen- ja tiimihengen kulttuuri syntyy vain yhteistyöllä, vastuun ottamisella ja kehittämällä keskustelutaitoja. Valmennamme työelämä- ja työyhteisötaitoja yrityksesi ja henkilökuntasi lähtökohdista käsin. Tehdään tiedostetuista ja tiedostamattomista taidoista työyhteisösi valttikortti.

Pähkinänkuoressa

 • Työyhteistötaidot

 • Alaistaidot

 • Esimiehen taidot työyhteisön ohjaamisessa

 • Motivoituneen työyhteisön rakentaminen

 • Ongelmatilanteiden ratkaiseminen

Jokainen palaveri on tarpeen

Hyvin rakennettu palaveri ja täsmällisesti suunniteltu agenda säästävät aikaa ja hermoja, sekä tekee palavereista ja neuvotteluista tehokkaita. Onnistuneessa palaverissa kaikki osallistuvat ja saadaan aikaan päätöksiä. Vetäjänä ohjaat ja fasilitoit keskustelua, myös vaikeissa paikoissa.

Kun otat käyttöön organisaatiossasi yhdessä sovitut palaverikäytännöt, jokainen palaveri on tarpeellinen. Hyvässä palaverissa johdat palaverit sellaisiksi, joissa osallistutaan ja aidosti kehitetään työtä.

Pähkinänkuoressa

 • Palaverikäytäntöjen tehostaminen

 • Palaveriprosessien kehittäminen

 • Keskustelun fasilitointi palavereissa

 • Osallistavat palaverit

 • Päätöksien aikaansaaminen ja toteutus

Innostava kouluttaja tai työssäopastaja

Moni asiantuntija myös kouluttaa tai opastaa työssään. Helposti unohtuu, että kouluttajan tärkein tehtävä on saada koulutettavat oppimaan asiat käytännön soveltamiseen saakka. Tämä edellyttää kouluttajataitoja: motivointia sekä innostamista uuden oppimiseen. Kun toteutatte tämän koulutuksen yrityksessänne, ei enää tarvitse kouluttaa ihmisiä samaan asiaan moneen kertaan, vaan kaikki oppivat kerralla.

Koulutuksen rakentaminen alkaa sisällön ja rakenteen suunnittelulla. Itse koulutustilanteessa on tärkeää aktivoida osallistujat vuorovaikutustaidoin sekä harjoituksin

Pähkinänkuoressa

 • Koulutuksen rakenteen ja sisällön suunnittelu

 • Harjoitusten rakentaminen koulutukseen

 • Työpaikkaopastamisen taidot

 • Motivoiminen uuden oppimiseen

 • Muutosvastarinnan ylittäminen

Ajanhallinta tehostaa aikaasaavaa päivää

Ajanhallinta on pitkälti oman työn johtamista. Työpäivän järkevä organisointi ja suunnittelu ovat ajanhallinnan työkaluista tärkeimmät. Siihen liittyy mm. työtehtävien jäsennys, priorisointi ja tarvittaessa delegointi.

Hyvä ajankäytön suunnittelu mahdollistaa tuottavan ja stressittömän työpäivän. Usein ensimmäinen askel on omien aikavarkaiden tunnistaminen ja selättäminen. Ajanhallinnan valmennuksessa teemme sinusta aikasi herran ja tarjoamme käytännöllisiä työkaluja. Kumpi päättää ajastasi: sinä vai kello?

Pähkinänkuoressa

 • Johdan omaa aikaani

 • Ajankäytön suunnittelu

 • Oman aikakäsityksen ohjaaminen

 • Työajan hallinnan työkalut

 • Priorisointi kivuttomaksi

Organisaatiokulttuuri työn tavoitteita tukevaksi

Organisaatiokulttuurin kehittäminen lähtee nykytilan kartoituksesta sekä tavoitetilan hahmottamisesta. Yrityksen strategia ohjaa kehittämistä ja antaa viitekehyksen ja suunnan toimintakulttuurin kehittämiseksi.

Koska jokaisen organisation strategia ja ihmiset ovat erilaisia, myös jokaisen talon toimintakulttuuri on erilainen. Muutokset ja integraatiot synnyttävät haasteita toimintakulttuurien yhteiselle suunnalle sekä  johtamiselle.

Tavoitekulttuurin saavuttamisen keinot ja menetelmät ovat moninaiset. Me käytämme kulttuurisiin dimensioihin perustuvaa Docsa-menetelmää. Sen avulla voidaan kartoittaa nykyinen toimintakulttuuri, rakentaa (johtoryhmän kanssa) tavoite toimintakulttuuri sekä päättää keinot, joilla päästään nopeisiin tuloksiin.

Pähkinänkuoressa

 • Toimintakulttuuri tukemaan tuloksentekoa
 • Millainen on hyvä organisaatiokulttuuri

 • Tavoitekulttuuri ohjaamaan tulevaisuuden rakentamista

 • Esimiehet kehittämään hyvää toimintakulttuuria

 • Organisaatiokulttuuri terveeksi ja tuottavaksi

Kuinka voimme auttaa tuottavuudessa - kysy meiltä!

Valmentaja, jolla on tuottavuuteen syvällinen asiantuntemus, ottaa sinuun pian yhteyttä. Kysyminen ei sido sinua mihinkään.

KYSY MEILTÄ

Simple Share Buttons
Simple Share Buttons