Asiantuntija osaamisen jakajana

11.09.2018

Ketkä toimivat sisäisinä kouluttajina ja työssäopastajina nykyään? Asiantuntemustaan jakavat asiantuntijat itse sekä esimiehet. Kouluttajan tai työssäopastajan tehtävään joutuminen (usein sitä ei koeta iloksi vaan pakoksi) on haastava tilanne monille. Osaamme ehkä jakaa tietoa ja jopa kertoa osaamisestamme selkeästi ja jäsennellysti, mutta osaamisen siirtäminen toisen päähän on aivan toinen tehtävä.

Onko teillä käynyt niin, että sama henkilö käy kahteen kolmeen kertaan esimerkiksi jonkun järjestelmäkoulutuksen, koska oppiminen ei ole onnistunut ensimmäisellä kerralla? Tämä on tuiki tavallista. Resursseja säästää todella jos asiantuntijakouluttaja osaa kouluttaa!

Asiantuntijakouluttaja tarvitsee selkeät perustaidot siitä, kuinka aikaansaada oppiminen, kuinka rakentaa onnistunut koulutus ja sen materiaali, sekä kuinka viedä läpi itse tilaisuus. Valmiiksi annettu vastaus tai fakta on informaation jakamista, ei kouluttamista. Yleensä koulutettavien käytännön tarpeet ovat niin moninaiset, että pelkkä informaatio ei tuota riittäviä vastauksia. Aikaa koulutukseen on yleensä niukalti, jolloin on osattava tiivistää isokin kokonaisuus niin, että oppijat saavat asiasta kiinni ja voivat syventää taitojaa itse. Ilman muuta tarvitaan hyvät kommunikointitaidot ja mietitty ulosanti, jottei kouluttajan puheesta tule epäselkeää tai rönsyilevää puuroa. Osallistujen havainnointi on yhtä tärkeää kuin koulutusaineiston hallinta, sillä taitava kouluttaja osaa seurata oppijoitaan nähden tapahtuuko oivalluksia ja syntyykö aitoa oppimista. Hyvä kouluttaja mukauttaa koulutustaan osallistujien mukaan samalla huomioiden koulutuksen tavoitteet. Ne on saavutettava, sillä ilman aikaansaatua oppimista tilaisuus ei ole ollut onnistunut.

Kouluttajan tulee olla kiinnostunut koulutettaviensa näkökulmasta. Muuten koulutus menee ohi: se ei vastaa odotuksia eikä vastaa koulutettavien kysymyksiin.  Koulutettava tulee valmennukseen useimmiten siksi, että hänellä on tarve ratkaista jokin käytännöllinen ”ongelma”. Kouluttajan tehtävä on saada koulutettava oppimaan; antaa eväät koulutettavalle oivaltaa vastaukset ”ongelmiinsa” ja tarpeisiinsa.

Kaikkeen tähän me avitamme yritysten sisäisiä kouluttajia ja työssäopastajia. Valmennuksiimme osallistuu aina myös ammattikouluttajia ja valmentajia, sillä olemme kouluttajataitojen syvällisiä osaajia. Konkretia ja käytännönläheisyys ovat avainsanamme, eli takaamme että koulutuksen jälkeen tiedät täsmälleen mitä tehdä onnistuaksesi koulutus- tai työssäopastustehtävässäsi.

Jos kouluttaja on vielä lisäksi kiinnostunut kouluttamastaan aiheesta, näkyy nänen innostuksensa (vaikka olisikin persoonana introvertti). Jos kouluttaja on innostunut kouluttamastaan aiheesta, se näkyy ja tarttuu myös koulutettaviin. Tilaisuudesta tulee motivoituneen oppimisen ympäristö.  Hyvä kouluttaja tietää ja tuntee aiheensa sekä on kiinnostunut itsekin oppimaan lisää. Yhdessä oppiminen ja kehittyminen on hieno voimavara. Ryhmähenki luo hyvän koulutuksen pohjan ja hyvä kouluttaja saa tämän ryhmähengen syntymään. Kuinka? Sitä opetamme myös valmennuksessamme.

Hyvä kouluttaja innostaa koulutettavat ratkomaan hyödyllisiä tehtäviä, joiden antia he voivat soveltaa omaan työhönsä joko harjoituksena tai myöhemmin omassa työssään – ja oppia. Oivallus on tie oppimiseen ja kehitykseen. Kun koulutettavat poistuvat koulutustilasta, minun tavoitteeni on, että heidän mielensä raksuttaa ideoita, vastauksia, oivalluksia ja intoa heidän työpäiväänsä.


Järjestimme aiheesta webinaarin tarjotaksemme kaikille ilmaisen ja helpon tavan oppia lisää. Klikkaa kuvasta ja kuuntele suositun webinaarin jälkitallenne.

Tuija Aro

Olen loputtoman kiinnostunut meistä ihmisistä, siitä mitkä tarpeet ohjaavat kykyämme johtaa itseämme ja miten esimiehenä ja johtajana ymmärrämme uuden aikakauden vaatimusten vaikutuksen ihmisiin.

LUE MYÖS TÄMÄ BLOGI

FacebookTwitterLinkedinemail

LUE LISÄÄ

Simple Share Buttons
Simple Share Buttons