Uudistuvat virtuaaliset toimintatavat, tukemme henkilöstöllenne

08.04.2020

Me Completossa olemme sitä mieltä, että tämä tilanne – joka vaatii virtuaalista toimintapaa – jatkuu ainakin syksyyn 2020. Itse asiassa uskomme, että se jopa muuttaa lopullisesti joitain toimintamalleja. Uskomme, että valmennusta, coachingia ja palavereja pidetään tämän kevään jälkeen vielä paljon enemmän virtuaalisesti.

Tähän työskentelymalliin haluamme tuoda todelliset uuden sukupolven taidot, nostaa nykyisen tavan toimia online-palavereissa, webinaareissa ja koulutuksissa aivan toiselle pätevyyden tasolle, aidon vuorovaikutuksen virtuaaliseen työskentelyyn. Kuluvan kevään ja kesän yli tarvitaan nopeaa oppimista virtuaalisesti tehokkaaseen työskentelyyn pääsemiseksi. Tehokkaassa virtuaalisessa työskentelyssä tarvitaan vielä tarkempaa kuuntelemista, läsnäoloa ja selkeämpää kommunikointia kuin kasvokkain tapahtuvassa palaverissa. Tässä voimme tukea teitä.

Henkilöstönne tarvitsema tuki – esimiehet ja asiantuntijat yrityksen tärkeä liikevoima

Haluamme aidosti olla avuksi. Tarjoamme tukea tähän virtuaaliseen toimintatapaan siirtymiseksi, tukea esimiehille jaksamiseen ja alaisten tilanteiden ja tunteiden käsittelyyn, sekä muutoksen ohjaamiseen. Ajattelemme, että nyt on tärkeä huolehtia siitä, että esimiehillä ja asiantunijoilla on voimavaroja luotsata ihmisiä eteenpäin, että heillä on taidot coachata ihmisten motivaatioita, stressin hallintaa ja sitoutumista tulevaisuuteen.

Olemme valmiit teitä virtuaalisesti valmentamaan niin näissä kuin kaikissa muissa normaaleissa valmennuksissamme, tarjoten myös täsmä-coachingia. Valmentajamme ovat kokeneita ja osaavia toimimaan virtuaalisesti ja erittäin taitavia antamaan oikeaa tukea teille juuri nyt. Tämä on aika, jolloin satsaus henkilöstön tukemiseen ja kehittymiseen kannattaa pitkälle tulevaisuuteen.

Virtuaaliset valmennukset ja coaching

Meillä on loistavat taidot toteuttaa valmennuksia ja coachausta erinomaisin virtuaalisin työkaluin – vuorovaikutuksellisesti, osallistavasti. Moderni virtuaalinen työkalu mahdollistaa ryhmätyöt, tehokkaat harjoitukset sekä intiimin ja hyvinkin luonnollisen vuoropuhelun ihmisten kesken.

Muutama esmerkki keskustelun pohjaksi:

  • Tiimin tilannekatsaus, missä mennään, miten eteenpäin – workshop, 2 tuntia
  • Stressinhallinta ja voimaannuttava ajankäyttö valmennusworkshop 3,5 tuntia
  • Virtuaalinen työskentely tehokkaaksi – valmennus, 2 tuntia
  • Esimiesten valmennus – luottamuksen vahvistaminen ja henkilöstön tukeminen, 3,5 tuntia
  • Muutosjohtaminen tässä ja nyt, ihmisten luotsaaminen haastavan ajan läpi, valmennus 3,5 tuntia
  • Coaching, oman työtilanteen selkiyttäminen, henkilökohtainen jaksaminen tai osaamisen lisääminen, 1,5 tuntia
  • Positiivisen, aktiivisen ja ihmisten diversiteettiä hyödyntävän yhteistyön kehittäminen ja  jälleenrakentaminen, valmennus workshopit á 3,5 tuntia

Investointinne

Kysy erikoistarjouksemme virtuaalivalmennuksista tälle keväälle!

Kaikki muut valmennuksemme

Ovat myös saatavilla virtuaalisina, katso uudistettuja valmennusalueitamme ylävalikosta.

LUE MYÖS TÄMÄ BLOGI

FacebookTwitterLinkedinemail

LUE LISÄÄ

Simple Share Buttons
Simple Share Buttons