Muutosjohtamisesta

28.02.2019

Organisaatiomuutokset tutkitusti epäonnistuvat jalkautuksessa säännönmukaisesti. Muutos suunnitellaan hyvin, uusi organisaatiorakenne tai muu muutos kuvataan ja viestitään. Muuttuneet roolit kommunikoidaan. Muutos on siis periaatteessa valmiiksi suunniteltu, viestitty, mutta jalkautus puuttuu kokonaan. Tällä tavalla toteutetut muutosprojektit eivät ikinä jalkaudu kattavasti, eikä niihin käytettyä aikaa, vaivaa ja investointia saada ikinä takaisin.

Jotta jalkautuksessa voitaisiin onnistua, täytyy jokaisen henkilön kanssa jota muutos koskee (usein koko henkilöstö) käydä läpi mitä muutos konkreettisesti tarkoittaa: mitä tehdä nyt enemmän, mitä vähemmän, mitä ei enää ollenkaan ja mitä tehtäviä suoritetaan toisella tavalla kuin ennen. Tämän muutoksen konkretisoinnin pitäisi yltää vähintään tiimitasolle niin, että jokainen ymmärtää mitä muutos omalla kohdalla tarkoittaa.

Missä kohdin organisaatiota muutos yleensä sakkaa? Yleensä vaikein kohta on johdon ja manageritason välissä. Yleisjohto vielä ymmärtää strategian ja mitä muutos heidän tehtävissään tarkoittaa, mutta ei osaa avata sitä manageritasolle, niin että myös he ymmärtäisivät miten saavuttaa strategian tuomat uudet tavoitteet. Yhtälöstä puuttuu se millä tavalla tavoitteet saavutetaan. Nämä taidot ovat jossain määrin johtamisen ja esimiestyön perustaitoja, mutta erityisen tärkeitä muutosjohtamisessa. Niitä ei ole johdolla/manageritasolla useinkaan, sillä ne ovat opittavia avaintaitoja, jotka eivät kuulu luontaisesti ihmisen ajattelutapaan. Ihminen kun on luonnostaan muutoksen vastainen – positiivisesti sanottuna ihminen pyrkii vakioimaan saavutetun tavan toimia, eikä mielellään mene epämukavuusalueelle ja opi uusia toimintatapoja. Uuden oppiminen pitää sisällään sen, että henkilö oikeasti muuttaa tekemisen tapaa, eli käyttäytymistään. Tästä muutoksessa on kysymys, tekemisen tapaa pitää muuttaa, omaa käyttäytymistä pitää muuttaa, sitä mitä päivittäin työtehtävissään tekee ja miten ne tekee pitää muuttaa. Se ei ole kovin yksinkertainen yhtälö.

Mitä jalkauttaminen tarkoittaa? Sitä miten organisaation ja yksilöt saa aidosti mukaan muutokseen, tietämään mitä muutos omalla kohdalla tarkoittaa ja omissa tehtävissä, oman työpäivän priorisoinnissa, sekä vielä tekemisen tavassa ja mahdollisesti syvyydessä. Muutos siis koskettaa onnistuessaan jokaista yksilöä, jokainen muuttaa, kehittää omaa työskentelytapaansa. Jos muutosta ei ohjaa esimies, joka ymmärtää muutoksen prosessin etenemistä, muutos tulee vääjäämättä epäonnistumaan tai toteutumaan hyvin puutteellisesti. Johdon ja esimiesten taidot tehdä muutosjohtamista – joka on hyvin eri tyylistä kuin tavanomainen tilannejohtaminen – on kriittinen tekijä muutoksen onnistumiselle. Muutosjohtamisen valmennuksessa johto ja esimiehet oppivat miten muutos etenee, miten ohjata ihmisiä muutoksessa, miten käsitellä muutosvastarintaa ja ylittää se saaden muutos kunnolla vauhtiin. Miten seurata ja ankkuroida muutos todelliseen käytäntöön, onnistuneesti. Kokemuksesta voin sanoa, että muutosjohtamisen valmennukselle on todellinen paikka, joka säästää loppukädessä rahaa ja muita resursseja merkittävästi.


Järjestimme esiintymistaidon webinaarin tarjotaksemme kaikille ilmaisen ja helpon tavan oppia lisää. Klikkaa kuvasta ja kuuntele suosittu jälkitallenne!

LUE MYÖS TÄMÄ BLOGI

Yhä useammin erilaisten valmennusten aikana kuulen syviä huokaisuja ja turhautumista tihkuvia kommentteja siitä, kuinka erilaiset palaverit ja kokoukset vievät puolet tai jopa valtaosan työajasta. Ne […]

LUE LISÄÄ

Simple Share Buttons
Simple Share Buttons