Hyvien neuvottelutaitojen kultaiset avaimet

22.11.2016

Me neuvottelemme monta kertaa joka päivä. Usein emme edes nimeä käymäämme keskustelua neuvotteluksi. Ja silti, neuvottelemme perheenjäseniemme kanssa, työpaikalla, autoa ostaessa, sukulaisten kanssa jutellessa. Hyvin usein me onnistumme pääsemään erinomaiseen lopputulokseen sitä erikseen miettimättä. Kun neuvottelemme töissä, lopputulokset jäävät usein tavoitteitamme pienemmiksi. Miksi emme onnistu vaikka omasta mielestämme valmistaudumme tulevaan koitokseen.

Hyvä neuvottelija on nöyrä

Hyvä neuvottelija tuntee oman itsensä. Hän on täysin sinut oman luonteensa kanssa. Hän tietää omat vahvuutensa ja heikkoutensa, eikä erittele niitä. Hän on vain päättänyt käyttää vahvuuksiaan enemmän.

Erinomainen neuvottelija pitää ihmisistä. Hän tulkitsee erilaisia ihmisiä sekä heidän käytöstään vaivatta ja suhtautuu aina nöyrästi tavatessaan uusia henkilöitä. Hän ei oleta mitään eikä kanna omia uskomuksiaan taskuissaan. Hän kysyy, tarkistaa, kiteyttää ja tekee ehdotuksia. Hän nauttii neuvottelemisesta ja ihmisistä.

Hyvä neuvottelija valmistautuu

Miten me oikeasti valmistaudumme neuvotteluun? Valitettavan usein varsin vauhdikkaasti. Nappaamme mukaamme joko pienen pinkan paperia, muistiinpanovälineet tai läppärin. Olemme miettineet etukäteen tavoitteemme tai tehneet siitä päätöksen yhdessä. Toivomme hyvää tulosta ja pelkäämme pahinta.

Jos emme tunne vastaneuvottelijoita, saatamme piipahtaa somessa katsomassa heidän profiilejaan – usein tämäkin jää tekemättä. Luotamme omiin neuvottelutaitoihimme emmekä tule ajatelleeksi, että mitä paremmin valmistaudun, sen parempi lopputulos.

Onnistunut neuvottelija on valinnut aina oikea strategian ja käyttää onnistuneesti erilaisia taktiikoita. Hyvin sujuvassa neuvottelussa hän johtaa neuvottelua kysymällä, kiteyttämällä, palastelmalla, tekemällä yhteenvetoja ja tuomalla päätösehdotuksen oikeaan aikaan esille.

Hän tietää keiden kanssa neuvotellaan. Mikä on heidän asema toimialueella, keitä pöydän ääressä on, minkälaisen arvomaailman he omaavat, mitkä asiat ovat heille tärkeitä. Hän kunnioittaa vastapuolen neuvottelijoita ja on täysin läsnä neuvottelutilanteessa. Hän omaa vaikuttavuutta.

Me emme suhtaudu neuvottelutilanteisiin tarpeeksi vakavasti. Meillä on jokin outo ajatus siitä, että neuvottelemisesta selviää ilman harjoittelua. Se on jotakin, minkä kaikki osaavat. Onneksi tai valitettavasti, kukaan ei ole seppä syntyessään. Opiskelemalla näitä taitoja, meillä on mahdollisuus onnistua tavoittemme mukaisesti. On myös hyvä muistaa, että hyvät neuvottelutaidot takaavat joustavamman urakehityksen.

Neuvottelutaidot ovat yksi tärkeimmistä työkaluista mitä tarvitsemme sekä työ-että yksityiselämässämme. Hyvät vuorovaiktutaidot, ymmärrys oikeasta valmistutumisesta, läsnäolo ja oman itsensä tunteminen ovat avaimet, joita tietoisesti käyttämällä, neuvottelumme päättyvät onnistuneesti – kaikkien kannalta.

LUE MYÖS TÄMÄ BLOGI

Ihan sama, miltä vuosisadalta kyseinen lista on, mutta se on hirveä. Idea tietenkin on, että eri tilanteissa tarvitaan erilaista johtamista. Johtaja on ja on pitänyt olla kameleontti, skitsofreenikko tai no, menestyvä ja hyvä johtaja.

LUE LISÄÄ

Simple Share Buttons
Simple Share Buttons