Johda motivaatiota niin tulokset seuraavat perässä

02.11.2017

Olemme viime vuosina lukeneet, kuulleet ja huomanneet omassakin työssämme, kuinka maailma muuttuu ja monimutkaistuu kiihtyvällä vauhdilla. Uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen vaatii joustavuutta, rohkeutta toimia ja ennen kaikkea kykyä saada kaikki ihmiset mukaan. Tämä taas vaatii johtamiselta syvällisempää tietoa ihmisen motivaatiosta – miten välttää niin sanotut muutosansat ja saada koko työyhteisön potentiaali eteenpäin vieväksi voimaksi?

Moni keskustelu johtajien kanssa on liittynyt siihen, kuinka oman yrityksen ja kilpailijoiden pyrkimykset ja tavoitteet ovat samankaltaisia: se, mitä tehdään, on samaa. Kilpailuedun ratkaisee yhä useammin se, miten organisaation sisällä toimitaan.

Menestystekijäksi saattaakin nousta riittävän hyvä tuntemus henkilöstöstä ja asiakkaista.

Toisin sanoen, miten heidän kanssaan luodaan persoonallisuuden tasolla yhteys, ja mikä heitä motivoi toimimaan. Simon Sinek on mielestäni kiteyttänyt tämän nerokkaasti alla olevaan toteamukseen:

”Kaikki asiakkaat ovat ihmisiä. Kaikki työntekijät ovat ihmisiä. Jos et ymmärrä ihmisiä, et ymmärrä bisnestä.”

Pitkään on eri foorumeilla keskusteltu siitä, kuinka työelämässä olevan ihmisen on johdettava itseään. Yhdysvaltalainen johtamiseen erikoistunut professori Peter Drucker (1909-2005) onnistui ilmeisesti elämään kuten opetti, sillä vuonna 1999 hän oli edelleen vahvasti vireessä ja kirjoitti, että ”ihmisen on opittava pysymään nuorena ja mentaalisesti hengissä koko 50 vuotta kestävän työelämän ajan”.

Drucker oli sitä mieltä, että ihmisen on opittava, milloin ja miten muuttaa työtään, siis sitä mitä tekee, miten tekee ja milloin tekee. Jotta pysyisimme vireessä ja johtaisimme motivaatiotamme mahdollisimman hyvin, on yrityksen esimiestyön ja johtamisen ylhäältä asti tuettava tätä pyrkimystä.

Vielä toisen motivaation mestarin, Daniel Pinkin, sanoin ”vain innostus mahdollistaa kehityksen mestariksi”.

Jotta motivaation tuloksekas johtaminen onnistuisi, tulee olla riittävästi tietoa erilaisista persoonallisuuksista ja heidän tavoistaan olla vuorovaikutuksessa, työskennellä, motivoitua työhönsä ja tehdä päätöksiä. Mitä me erilaiset ihmiset tarvitsemme, jotta pysymme toimintakykyisinä ja innostuneina kiihtyvien muutosten ja uuden oppimisen virrassa? Mitkä sisäiset tarpeet johtavat motivaatiotamme ja mitä niiden riittävä tunnistaminen vaatii?

Näihin on onneksi olemassa vastauksia ja tietoa, joiden kautta saamme uutta näkemystä itsemme ja muiden motivaation johtamiseen.

– Tuija Aro, motivoitunut liiketoimintaosaamisen ja psykologian yhdistelijä


Järjestimme motivaatiojohtamisen webinaarin tarjotaksemme kaikille ilmaisen ja helpon tavan oppia lisää. Klikkaa kuvasta ja kuuntele suosittu jälkitallenne!

Tuija Aro

Olen loputtoman kiinnostunut meistä ihmisistä, siitä mitkä tarpeet ohjaavat kykyämme johtaa itseämme ja miten esimiehenä ja johtajana ymmärrämme uuden aikakauden vaatimusten vaikutuksen ihmisiin.

LUE MYÖS TÄMÄ BLOGI

Yhä useammin asiantuntijat löytävät itsensä tilanteesta, jossa heidän työnsä olennaisena osana kuuluu toimia myyjänä. Tulee hoitaa asiakassuhdetta laajemmin, kuin vain ratkaista heidän sen hetkiset tekniset […]

LUE LISÄÄ

Simple Share Buttons
Simple Share Buttons