Johtaminen ja esimiestyö - takaisin perusasioihin?

03.01.2014

Tavatessani ison konsernin johtajien ja esimiesten globaalista kehittämisestä vastaavan henkilön, hänen kysymyksensä oli:  ”Mitä valmennusta voisimme vielä johtajillemme ja esimiehillemme tarjota? Mikä olisi uusinta uutta, miten vielä voisimme jo kaiken heille tarjonneena lisää sparrata heitä?”

Keskustelimme siitä mikä tässä nyt on olennainen kysymys. Sekö, että paketoidaan esimiesten ja johtajien valmennus uudeksi ismiksi, uudeksi trendiksi, jotta saisimme heidät kiinnostumaan kehittymisestä?  Ja jotta tarjoaisimme heille jotain lisää kaikkeen siihen mitä he jo taitavat? Vai olisiko oikeampaa miettiä mitä johtajat ja esimiehet todella konkreettisella tasolla tarvitsevat osaamisensa nostamiseksi? Päätimme keskustella jälkimmäisestä teemasta.

Mitä todella tarvitaan? Totesimme, että tarvitaan vahvaa perusjohtamista ja esimiestyötä. Suoritusten, osaamisen ja kehittymisen johtamista. Leadershipiä, jossa korostuvat entistä enemmän kommunikointi, tiimien motivointi ja suunnnan näyttäminen tavalla, joka saa ihmiset mukaan, käyttämään luovuttaan ja älykkyyttään tehtiäviensä ja muiden osallisten tueksi. Strategista näkemystä, taitoja viedä strategia ja tavoitteet konkreettisiksi tekemisiksi. Totesimme, että edelleen nämä perusasiat ovat kipeästi kehittymistä vaativia. Eikä vain uusilla esimiehillä, vaan myös hyvin kokeneilla kansainvälisillä johtajilla.

Toinen tärkeä tehtävä henkilöstön kehittäjillä on paketoida nämä asiat oikeaan tasoon johtajille ja esimiehille sekä pohtia kuinka valmennus sidotaan työtehtäviin – arkeen, jotta kaikki opittu viedään suoraan käytäntöön.

Yhtä selvää meille oli, että johtajien ja esimiesten valmennusten sisällössä tuetaan koko ajan arjen liiketoimintaosaamisen tai projektiosaamisen kasvua  tai asiantuntijuuden syvenemistä, joten valmennuskumppanin on syytä räätälöidä valmennukset yhdessä yrityksen kanssa yksilölliseti tukemaan juuri tämän yrityksen tavoitteita.

Myös me Completossa näemme, ettei yksikään johtajille ja esimiehille räätälöimistämme valmennusohjelmista ole samanlaisia. Vähintäänkin painotukset muuttuvat vaikka perusasiat johtamisosaamisessa ovat samat. Parhaat lopputulokset saadaan pitkäjänteisellä kehittämisellä ja valmennusohjelmilla, jotka ovat monimuotoisia. Valmennusta, välitöitä, toimintatavan arviointeja sekä 360 arviointeja.  Välillä yksilöllisiä haastavia coaching sessioita – päättyen arjen johtamisosaamisen kasvun mittaamiseen.

Haastan teidät arvioimaan – mikä yrityksessänne johtamisen ja esimiestyön alueella ovat ne perusasiat, jotka kuntoon laittamalla konkreettinen johtamis- ja esimiesosaamisen kasvu olisi huomattavinta? Ja miten tämä kehittyminen tehokkaimmillaan toteutetaan teillä? Keskustellaan!

LUE MYÖS TÄMÄ BLOGI

Miten oppia sietämään ja hyväksymään epävarmuutta ja miten oppia hyödyntämään sitä. Nämä ovat isoja kysymyksiä nopeasti muuttuvassa maailmassa.

LUE LISÄÄ

Simple Share Buttons
Simple Share Buttons